بررسی تاثیرکشت مخلوط بر کنترل علف های هرز

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 573

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PCEPSD02_050

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

چکیده مقاله:

به منظور بررسی کشت مخلوط ذرت و خیار و اثر آن بر علف های هرز، پروژه تحقیقاتی در سال 1392 در مزرعه کنترل شده انجام شد. تیمارهای اصلی پژوهش شامل دو تیمار (وجین و عدم وجین) و تیمارهای فرعی شامل 6 تیمار شامل 100% ذرت، 100% خیار، 100% ذرت + 100% خیار، 50% خیار + 100% ذرت، 50% ذرت + 100% خیار و 50% ذرت + 50% خیار بود. پس از آماده سازی زمین و قبل از اجرای طرح نمونه خاک مرکب از عمق 0 تا 30 سانتیمتری گرفته شد و به آزمایشگاه خاک و آب ارسال شد. پس از آماده سازی زمین مطابق با الگوهای ترکیب های مختلف کشت، در زمان مناسب کاشت صورت گرفت. در تیمارهای وجین، علفهای هرز به صورت مکانیکی از کرت های تعیین شده حذف شد. پس از برداشت و اندازه گیری، نتایج نشان داد اثر تیمارهای مختلف ترکیب کاشت بر عملکرد دانه ذرت تأثیر معنی داری نداشت ولی تأثیر تیمارهای کاشت بر عملکرد بیولوژیک ذرت معنی دار نشد. از طرفی تأثیروحینی بر ترکیب های مختلف کاشت بر عملکرد خیار معنی دار شد ولی بر LER خیار تأثیر معنی دار نشد. از طرفی تأثیر وجین و ترکیب های مختلف کشت بر وزن علف های هرز معنی دار بود.

کلیدواژه ها:

کشت مخلوط ، علف های هرز و کنترل

نویسندگان

صدیقه غنایی

مدرس دانشگاه پیام نور

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • امینی بهبهانی، ا. 1376. بررسی اثر تراکم در تک کشتی ...
 • اویسی، م.، مظاهری، د.، و چائیچی، م. ر. 1384. بررسی ...
 • تاجبخش، م. 1375. ذرت. انتشارات احرار تبریز. 135ص. ...
 • پور صالح، م. 1373. غلات (چاپ دوم). انتشارات صفار تهران. ...
 • سینی: س: م. ب، د مظاهری و م. ر. جهانسوز. ...
 • جمشیدی، س. 1387. بررسی برخی صفات اکوفیزیولوژیک ذرت و لوبیا ...
 • جوانشیر، ع، دباغ مرندی نسب، ع.، حمیدی، آ، و قلی ...
 • بررسی تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت و خیار بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در شرایط تنش علفهای هرز [مقاله کنفرانسی]
 • چائی چی، م. ر. و ف. دریایی .a 1384. ارزیابی ...
 • چائی چی، م. ر. و ف. دریایی. .1384b تاثیر کشت ...
 • خرمی وفا م.1379. اکولوژی کشت مخلوط ذرت و کدوی تخمه ...
 • خلعتبری، ا. م. 1385. بررسی کشت مخلوط سورگوم و ارزن ...
 • رجب زاده، ن. 1383. مبانی فناوری غلات. جلد اول (چاپ ...
 • رستگار، م. ع. 1384. زراعت نباتات علوفه ای. انتشارات برهمند ...
 • عباس دخت، ح. 1382. بررسی اکوفیزیولوژیک رقابت تاج خروس و ...
 • عطری ع، 1377. بررسی رقابت، عملکرد و اجزای عملکرد در ...
 • قنبری، احمد و همکاران.1385. بررسی اثر کشت مخلوط ذرت و ...
 • کوچکی، ع. و بنایان اول، م. 1368. زراعت حبوبات. انتشارات ...
 • کوچکی، ع. 1376. کشاورزی و توسعه پایدار. مجموعه مقالات توسعه ...
 • مطالعه سودمندی تولید و کارایی استفاده از نور در کشت مخلوط جو( H. vulgare) و ماشک (V. desicarpa) در سطوح مختلف کود نیتروژن. [مقاله کنفرانسی]
 • محمودی، س. 1382. بررسی اکوفیزیولوژی رقابت بین ذرت و سلمه ...
 • مجنون حسینی، ن.، د. مظاهری، م. ر. جهانسوز و ه. ...
 • مظاهری، د. 1377. کشت مخلوط (چاپ دوم). انتشارات دانشگاه تهران. ...
 • Abaidoo, R. C. ; Kessel, C. va. 1989. "N untake, ...
 • Abbas, M., Monib, M., Rammah, A., Fayez, M., and Hegazi, ...
 • Agboola, A. A., and Fayami, A. A. 1972. Fixation and ...
 • Agegnehu, G., Ghizaw, A., and Sinebo, W. 2006. Yield performance ...
 • Ali, M. 1988. Legume Suppress Weeds in pigeon pea. Tropical ...
 • Ali, M. 1993. Whe at-chickpea intercropping under late-sown conditions, J. ...
 • Altieri, M. A., and M. Liebman, 1986. Insect, weed and ...
 • Alford, C.M., kral and D.S. Miller.2003. Intercropping irigated corn with ...
 • Anil, L., Park, J., Phipps, R. H. and Miller, F. ...
 • Assefa, G., and Ledin, I. 2001. Effect of variety, soil ...
 • Banik, P. 1996. Evaluation of wheat (Triticum aestivum) and legume ...
 • :1 _ replacement series system. J. Agron. Crop Sci. 175: ...
 • Banik, P., Sasmal, T., Ghosal, P. K., Bagchi, D. K. ...
 • Banik, P., A. Midya, B. K. Sarkar, & S. S. ...
 • Van Laar, H. H., and Kropff., M. J. 2002a. Analysing ...
 • Baumann, D. T., Bastiaans, L., and Kropff., M. J. 1999. ...
 • نمایش کامل مراجع