تعیین مقاومت نهایی وضریب رفتار دیوار برشی بتن سبک لیکا باقاب های فولادی سرد نورد شدهLSFبا استفاده از نرم افزارANSYS

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 545

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCSDUS04_137

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

چکیده مقاله:

مقابله با زلزله مهمترین رسالت مهندسین عمران می باشد. قاب فولاد سرد ساخت دارای مزایایی مانند امکان تولید صنعتی،پیش ساختگی،سبکی وفرم پذیری درساخت است را می توان جایگزین سیستم های سنتی دانست.عملکرد لرزه ای سازه نیاز مند روشی تحلیلی ست که یک روش المان محدود همراه با آنالیز غیر خطی می باشد ، در راستای این مهم از دیواره برشی برای مهار نیرو جانبی استفاده می شود. پانل های دیوار برشی 120×240 سانتیمتر تقویت شده با لیکا بتن جهت بالا بردن میزان مقاومت جانبی در برابر برش اهمیت بسزایی در پایایی سازه و افزایش تعداد طبقات می تواند داشته باشد ، که به وسیله نرم افزار المان محدود Ansys به صورت یک المان shell تحلیل وعملکرد جانبی به وسیله اعمال بارگذاری چرخه ای سیکلیک رفت وبرگشتی براساس روش B استاندارد ASTM E2126-07 مورد بررسی قرار میگیرد. تمرکز اصلی تحقبق روی ظرفیت باربری جانبی حداکثر و مقاوت نهایی مورد تحمل دیوار ها ی برشی و همچنین نحوه خرابی آنها می باشد. برای این منظور دو قاب باضخامت ورق یک میلیمتربه صورت تک استاد کناری ،تک استاد میانی ،تک تراک بالاوپایین و یک ناگین تک تسمه ای همراه با بتن سبک به ضخامت یک سانتی متر در نرم افزار ، به صورتی که قسمت فوقانی قاب ثابت ورانر تحتانی متحرک مدل شد. برای هردیوار منحنی پوش اعمال شده رسم و پارامترهای محاسبه نهایتاً مقاومت نهایی برای قابها189 /24 A= ،024/25=Bوضریب رفتار پشنهادی R=6 میباشد با توجه به نتایج قابهای تقویتی با بتن سبک توانایی تحمل نیروی برشی بیشری را دارا می شوند.

کلیدواژه ها:

دیوار برشی ، فولاد سرد ساخت ، بتن سبک لیکا ، مقاومت نهایی وضریب رفتار

نویسندگان

حامد تحویلیان

دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه دانشکده عمران دانشگاه آزاد تفت

محمدرضا جواهری

دانشیار بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد تفت