تکنولوژیهای جدید خالصسازی هیدروژن تحت فرایند جابجایی آب-گاز برای سامانههای پیل سوختی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 707

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

H2CONF01_020

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1394

چکیده مقاله:

فرایند دومرحلهای جابجایی آب گاز - (WGS) ، یک مرحله حساس و ضروری در سیستمهای فراورش سوخت برای بازیابی حداکثری CO وتولید هیدروژن خالص میباشد. این فرایند به طور معمول در صنایع بزرگ پالایشگاهی و پتروشیمی، از دو راکتور آدیاباتیک و یک مرحلهسرمایش میانی تشکیل شدهاست. از آنجا که در پیلهای سوختی نمیتوان به منظور خالصسازی هیدروژن از فرایند WGS متداول، بهدلیل حجم بسیار زیاد این فرایند، استفاده نمود؛ بنابراین در سالهای اخیر فناوریهای جدید و پیشرفته به منظور کاهش حجم این فرایند و با هدف افزایش بهروهوری آن در پیلهای سوختی کوچکمقیاس، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر با مروری بر فناوریهای نوین برای فرایند WGS ، از جمله راکتورهای غشایی، سیستمهای یکپارچه، راکتورهای میکروکانال و فرایند تکمرحلهایجابجایی آب گاز در دمای متوسط، به بررسی و مقایسهی قابلیت این فناوریها، برای کاربرد در پیلهای سوختی میپردازد. از میان - فناوریهای ارائهشده، راکتورهای غشایی نهتنها توان تولید هیدروژن نسبتاً خالص را دارا میباشند، بلکه میتوان از آنها به منظور ادغام فرایندهای خالصسازی نیز بهرهجست؛ اما از جمله معایب فرایندهای غشایی پرهزینهبودن آنها میباشد. در مقایسه با دیگر فناوریها، با استفاده از کاتالیستهای فعال و گزینشپذیر فرایند تکمرحلهای جابجایی آب گاز در دمای متوسط، میتوان حجم فرایندی در سیستم - - های پیل سوختی را به میزان قابل توجهی کاهش داد، همچنین تولید هیدروژن خالص با استفاده از این فرایند امکانپذیر میباشد

نویسندگان

آسیه علیجانی

آزمایشگاه هیدروژن و پیل سوختی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان،

عبداله ایران خواه

آزمایشگاه هیدروژن و پیل سوختی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان،

فاطمه حیدری

آزمایشگاه هیدروژن و پیل سوختی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان،

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • G. Kolb et al., _ icrostructured reactors for diesel steam ...
 • علیجانی آسیه، ایران‌خواه عبداله، "اثر افزودن ارتقاءدهنده بر فعالیت کاتالیست ...
 • T.A. Semelsberger and R.L. Borup, ،"Fuel effects on start-up energy ...
 • _ _ _ _ _ vol. 235, pp. 199 244, ...
 • D. Ma and C.R.F. Lund, "Assessing high-temp erature water-gas shift ...
 • Brooks K.P., Davis J.M. , Fischer C.M. , King D.L. ...
 • A. Brunetti et al., :A porous stainless steel supported silica ...
 • Diogo M endes et al., "Enhancing the production of hydrogen ...
 • Z. Tang et al., 0Modified zeolite membrane reactor for high ...
 • G. Barbieri t al., _ innovative configuration of a Pd-based ...
 • F .R. GarciaGarcia et al., "Catalytic hollow fibre membrane microreactor: ...
 • of Cu-CeO5 Cataly sts in High-Temp erature Water-Gas Shift for ...
 • E.S. Bickford et al., _ Nano -structured CeO) supported Cu-Pd ...
 • reforming, water-gas shift and preferential oxidation in the kiloWatt power ...
 • K.G. Azzam et al., _ bifunctional catalyst for the singe-stage ...
 • 5 _ _ _ _ of doped [16] A. Farias ...
 • mickel metal catalyst for water- Advanced"ه [18] K. R. Hwang ...
 • D. Andreeva, et al., "Gold catalysts supported on ceria doped ...
 • V. Gunawardana et al., ،Performance of copper-ceria catalysts for water ...
 • Kolb G., Pennemann H. and Zapf R., "Water-gas shift reaction ...
 • : Microreactor Technology and Process Intensifi cation (eds. Y. Wang ...
 • Goerke O., Pfeifer P., and Schubert K., "Water gas shift ...
 • Mendes D., Chibante V., Zheng J.M., Tosti S., Borgognoni F., ...
 • Qi X. and Fly tzani-Step hanopoulos M., : Activity and ...
 • Alijani A. and Irankhah A., "Effect of Nickel Addition on ...
 • catalyst", Fuel Processing Technology, Vol. 106, 2013, 133- 140. ...
 • نمایش کامل مراجع