بهینه سازی طراحی جام سرریزهای جانبی با اصلاح معادله دینامیکی محاسبه پروفیل سطح آب به کمک نتایج آزمایشگاهی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,823

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHC05_037

تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1384

چکیده مقاله:

در تستهای آزمایشگاهی پروفیل سطح آب در جام (کانال جانبی) اندازه گیری و برداشت شده است. جام با هندسه غیر منشوری و با مقطع ذوزنقه ای طرح شده است. در این مقاله به پروفیل سطح آب در طول کانال جانبی و جریان متغیر سریع در عرض کانال جانبی توجه شده است. همچنین روشهای مختلف یک بعدی محاسبه پروفیل سطح آب با معادلات دینامیکی جریان متغیر مکانی با افزایش دبی نیز ارزیابی شده اند. مدل مورد استفاده در آزمایشگاه با طرح های واقعی و کاربردی سرریزهای جانبی ساخته شده در ایران طی سالهای اخیر تطبیق دارد و از این جهت می توان یک ارزیابی روی طرح های اجرایی انجام داد و از طرفی به مطالبی در مورد بهینه سازی طرح ها دست یافت. در نهایت با بررسی دقیق جریان در جام و اصلاح معادله دینامیکی، پروفیل محاسباتی به روش اصلاح شده تطبیق خوبی با پروفیل آزمایشگاهی پیدا می کند.

کلیدواژه ها:

جریان متغیر مکانی با دبی افزایشی ، سرریز جانبی ، کانال جانبی با مقطع غیرمنشوری

نویسندگان

حسین بزرگیان

دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرولیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

فرهاد یزداندوست

استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی