کاربرد فلوم رپلاگل جهت اندازه گیری دبی در کانالهای پیش ساخته موجود

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5,649

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHC05_001

تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1384

چکیده مقاله:

در سازه های اندازه گیری جریان با مقطع کنترل، بین عمق و دبی، رابطه ای ایجاد می شود. بدلیل انحنای خطوط جریان در این سازه ها تلفات انرژی وجود دارد. کاربرد این ادوات در کانالهای پیش ساخته موجود، بدلیل محدودیت ارتفاع آزاد و امکان سرریز نمودن، از حساسیت بسزایی برخوردار است. در بین سازه های اندازه گیری جریان، فلوم رپلاگل بدلیل سادگی ساخت، افت انرژی کم، امکان اجرا در کانالهای موجود؛ عدم نیاز به کالیبراسیون محلی، اقتصادی بودن، می تواند جایگزین مناسبی برای سایر سازه های مشابه باشد. در این تحقیق سعی گردیده است که ضمن معرفی فلورم مذکور، امکان ساخت این فلورم در کانلهای پیش ساخته موجود مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و شکل قسمت گلوگاه، ارتفاع پایه و طول فلوم بهینه شده است. با برسی های بعمل آمده بر روی کانالهای تیپ موجود در شبکه تجن بهترین مقطع گلوگاه فلوم برای دبیهای مختلف استخراج گردیده که نتایج بیانگر استفاده از فلوم با دهانه ذوزنقه به عنوان بهترین مقطع گلوگاه می باشد.

نویسندگان

محسن مسعودیان

دانشجوی دکتری منابع آب، دانشگاه کسل، آلمان، عضو هیئت علمی دانمشگاه م

اسماعیل کردی

دانشگاه مازندران، دانشکده کشاورزی ساری، گروه مهندسی آب