ارائه الگوریتمی ترکیبی برای شبیه سازی برش بافت نرم با استفاده ازروش المان محدود

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 938

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICBME20_070

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1394

چکیده مقاله:

شبیه سازی بلادرنگ برای نشان دادن رفتارواقعی بافت نرم نیاز اساسی به مدلهای بیومکانیک دقیقی دارد که دارای محاسبات سریع باشد این مدلها درراستای کاربردهایی ازجمله تشخیص پزشکی برنامه ریزی و اموزش جراحی است یکی ازچالش ها درشبیه سازی عمل جراحی برش بافت نرم است که نیاز به تغییرات توپولوژی و مش بندی مجدد عناصر درزمان آنی دارد دراین مقاله برای بدست آوردن نتایج قابل اعتماد ازمدل فیزیکی دقیق و محاسباتی المان محدود استفاده شده است روش المان محدود برای پایداری دقت و عملکرد کافی درشبیه سازی زمان آنی به کار میرود برای حفظ این مزیت ها درالگوریتم هیا گرافیک کامپیوتری روش نگاشتی پیشنهاد شده است که ارتباط بین مدل فیزیکی عناصر و مش بندی بصری و برخورد را برقرار ساخته و عمل جراحی واقعی تری را نشان میدهد علاوه برروش نگاشت الگوریتم برشی باتوجه به تحلیل هندسی بافت پیشنهاد شده که تعداد درجات ازادی کم تولید کرده و شبیه سازی پایدارتری بااسیب کمتر به بافت را نشان میدهد درنتیجه درشبیه سازی های پیچیده تر ایجادتعامل بلادرنگ را امکان پذیرمی سازد الگوریتم پیشنهادی درمحیط شبیه سازی SOFA برروی بافت نرم سه بعدی توموری شکل موردارزیابی قرارگرفته است

نویسندگان

مرضیه سعیدی راد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر پژوهشکده رباتیک

حیدرعلی طالبی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر پژوهشکده رباتیک

محمد زارعی نژاد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر پژوهشکده رباتیک

محمدرضا دهقان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر پژوهشکده رباتیک