بررسی پتانسیل رسوبگذاری در کانالهای جزر و مدی با انتهای بسته ( ته بسته)

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,601

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS06_200

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1384

چکیده مقاله:

مقوله رسوبگذاری بسیار پیچیده و موضوعی است که باید بخوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . کانالهای دسترسی به آبراههای بین المللی بواسطه قابلیتشان برای ارائه ترکیبی از امکانات حمل و نقلی در یک محدودة کوچک جغرافیایی برای بشر بسیار جالب توجه هستند . سکونت گاههای اولیه غالباً در مجاورت آبهای بالا دست یعنی جاهائیکه اغلب آب شیرین یافت می ش ود ساخته شده اند . این جوامع باعث تغییراتی در هیدوردینامیک و کیفیت آبهای کانالهای دسترسی می شوند . اکثر این کانالها بعلت قرار گرفتن در انتهای دریاها وخلیج ها تحت تاثیر جریانات جزر و مدی قرار گرفته و هیدرودینامیک آنها ناشی از نحوه ورود – خروج آب دریاها در آنها در اثر جزر و مد طبیعی می باشد . امواج جزر و مدی که از نوع امواج پریود بلند هستند با استفاده از مکانیزم امواج پریود بلند بررسی می شوند که این امواج تحت تاثیر عمق ، شکل انتهایی کانالها، سرعت جریان و … مورد مطالعه قرار می گیرند. لذا در این مقاله ضمن ارائه مک انیزمهای موجود در خورهای جزر ومدی و بررسی معادلات ریاضی و فیزیکی پتانسیل رسوبگذاری، هیدرولیک کانالهای جزر و مدی و تاثیر بسته شدن کانال و اشکال مختلف انتهای آن در هیدرولیک و پتانسیل رسوبگذاری در این کانالها مورد بررسی قرار می گیرد.