بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس کلی و خانوادگی دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان سپیدان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 800

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASMJ01_0740

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393

چکیده مقاله:

هدف از اجرای این پژوهش «بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس کلی و خانوادگی دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان سپیدان در سال تحصیلی 92-1391» بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر مقطع اول دبیرستان شهرستان سپیدان که 180 نفر می باشد و تعداد 120 نفر آنها با استفاده از تعیین حجم نمونه آماری مورگان ازطریق نمونه گیری تصادفی گزینش شده اند. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت(1967) بوده است. جهت برآورد روایی از نظر متخصصین و اساتید دانشگاه و برآورد پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ که به ترتیب با ضریب کل همبستگی 0/80 و 0/79 بدست آمده، انجام گردید. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که تفاوت معنا داری بین پیش آزمون و پس آزمون عزت نفس دانش آموزان وجود داشته است. روش تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی از جمله فراوانی، درصد، میانگین و آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) انجام گرفت. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که تفاوت معنا داری بین پیش آزمون و پس آزمون عزت نفس دانش آموزان وجود داشته است. آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس کلی و همچنین عزت نفس خانوادگی دانش آموزان در پیش آزمون و پس آزمون تاثیر گذار بوده است .

کلیدواژه ها:

مهارت های زندگی ، عزت نفس کلی ، عزت نفس خانوادگی ، دانش آموزان دختر اول متوسطه

نویسندگان

شکوه حدادی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

زهره ریاضی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • _ ادیب ی.1387. طراحی الگوی مناسب، برنامه ی درسی و ...
  • - جونز 1. 1378. درمان سیستم های خانواده، روشهای جدید ...
  • _ محمدی م. شقاقی ف. زارع ح. 1386. نقش آموزش ...
  • - Allberty R. Emmones F. 1974.Your Perfect Right :On Assertive ...
  • - Blascovich J. Tomaka J. 1991 .Measures of Self-esteem, in ...
  • - Fisher m.schneider m. pegler c.Napolitano B .2007. Eating attitudes ...
  • - Pope AW. Et al .1988. Self- Steem Enhancemen with ...
  • - Ginter E J. David k.2008 Brooks Contribution to the ...
  • -Walker D. Hopes J.2003. Maston Evaluation of Social Skills with ...
  • نمایش کامل مراجع