رابطه خودکارآمدی و سبک های دلبستگی با پرخاشگری در دانش آموزان دختر و پسر دوره اول متوسطه جدید شهر زاهدان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,399

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASMJ01_0245

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393

چکیده مقاله:

هدف از این پزوهش بررسی رابطه خودکارآمدی و سبک های دلبستگی با پرخاشگری در دانش اموزان دختر و پسر دوره اول متوسطه جدید شهر زاهدان می باشد. روش آماری پزوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی پیش بین می باشد که ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره جهت برآورد میزان پیش بینی دلبستگی و خودکارآمدی از پرخاشگری بکار برده می شود جامعه اماری این پژوهش شامل تمام دانش آموزان اول متوسط جدید می باشد که تعداد کل آنها در شهر زاهدان شامل 10284 دانش آموز می باشد و روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای است که در این پژوهش از روش نمونه گیری دو مرحله استفاده شده است. ابزار بکار رفته شامل پرسشنامه پرخاشگری (AG) راهنمای مقیاس خودکارآمدی اجتماعی نوجوان و مقیاس تجدید شده دلبستگی می باشد نتایج حاصل از انجام این پژوهش برای فرضیه اول مبنی بر بین خود کارآمدی و پرخاشگری رابطه وجود دارد شامل همبستگی 0/265- با سطح معناداری 0/001 بین دو متغیر پرخاشگری و خودکارآمدی است و ضرایب رگرسیون برای این دو متغیر ارتباط بین دو متغیر خود کارآمدی و پرخاشگری را تایید می کند و برای فرضیه دوم مبنی بر بین سبک های دلبستگی و پرخاشگری رابطه وجود دارد نشان می دهد که پرخاشگری با نزدیکی و وابستگی همبستگی معنادار منفی دارد و با متغیر اضطراب همبستگی مثبت معنادار دارد و همچنین نتایج رگرسیون حاکی از این است که متغیرهای وابستگی به تنهایی و متغیرهای وابستگی و اضطراب با یکدیگر پیش بینی معناداری از پرخاشگری ارائه می دهند.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احد, ن. (1387). تاثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت های ...
 • اسدزاده، حسن. (1390)اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر روی آورد شناختی ...
 • ایرانی، فرزانه (1391). رابطه سبک های دلبستگی و ویژگی های ...
 • چنگ.، محبوبه (1391. نقش فراشناخت، هوش و خودکارآمدی در پیشرفت ...
 • شرخانی، محمد (1388). رابطه ویژگی های شخصیتی، سبک های دلبستگی ...
 • طهماسی، شهرام (386). بررسی پیامدهای هیجانی سبکهای دلبستگی در دانشجویان. ...
 • علیم ا (1377). تعیین پرخاشگری نوجوانان بر حسب مولفه های ...
 • علی، احمدم ج. س (1387). بررسی تاثیر سبک مداخله (نظارت) ...
 • غلامحسین, ک. م (1389). بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی الیس و ...
 • غلامعلیه خ. ز (1390). رابطه خودکارآمدی با افسردگی، اضطراب و ...
 • غلامی، رسوله ا. ک (1386). بررسی میزان پرخاشگری نوجوانان کانون ...
 • فولادوند، ‌خدیجه. ش. ط 1390). مطالعه روان سنجی پرسشنامه باورهای ...
 • کلینیک, ک, &حمدخانی, _ (1383). مهارتهای زندگی: تکنیکهای مقابله با: ...
 • گرمهرانگیز ب.ا (1388). مقایسه سبک های دلبستگی دانش آموزان مبتلا ...
 • محمدخانی، شهرام (1380). راه‌های پیشگیری از خودکشی دانش‌آ موزان. تهران: ...
 • محمودزاده، اکرم. ح. ش (1392). اضطراب اجتماعی نوجوانان: نقش سبک ...
 • _ (388). پرخاشگری و رفتار ضد اجتماعی دوجوانان: ارزیابی نظریه ...
 • قامی مریم م.ع (1389. رابطه سبک های دلبستگی و رفتارهای ...
 • یاری‌سمیهد ن. م (1390). رابطه بین باور خودکار آمدی و ...
 • Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist ...
 • Bonaccio, S. (2008). policy- capturing study of the contextual antecedents ...
 • Bonaccio, S. (2010). The nature and relative importance of the ...
 • Chevalier, A. (2009). Students" academic S elf-perception. economics of educational ...
 • Hong, E. (2002). Antecedents of State TestAnxiety. Contemporary Educational Psychology ...
 • Hsu, M. K. (2009). Computer attitude, statistics anxiety and self-efficacy ...
 • Jerusalem, M. (n.d.). Self-efficacy in stressful life transition.In Bandura self-efficacy ...
 • Ogunyemi, A. _ (2007). Self-efficacy, risk-taking behavior and mental health ...
 • Pajares, F. (1994). Role of self-efficacy and self- concept beliefs ...
 • Pajares, F. (1995). self efficacy beliefs and general mental ability ...
 • R, P. (2004). Test Anxiety and Academic Achievement International Encyclopedia ...
 • Siu-kau, C. (2000). Effects of self-efficacy and social support On ...
 • Vansteenkiste, M. S. (2004). less is sometimes more: goal content ...
 • Zimmerman, B. B.-p. (1992). Self motivation for academic attainment: The ...
 • Ann p.daunice , (2006). Clas sroom-based co gnitiv e-behavioral intervention ...
 • Dodge, Kenneth A.; Lochman (2012) Reactive and proactive aggression in ...
 • Susan K.; Monson, Thomas C.; Perry, David G (1998) S ...
 • McDougle CJ, Stigler&A, _ , (2003) Treatment of aggression in ...
 • John J.; Sorgi, Paul; ODriscoll, Gillian, (1992) Nadolol to treat ...
 • Craig A. Anderson and Brad J Bushman (2002), HUMAN AGGRES ...
 • Dara R. Mu sher-Eizenman , Paul Boxer, Stephanie Danner (2004), ...
 • _ DeDeyn , (2005) Management of agitation, aggression, and psychosis ...
 • Peter F, (1999).The role of typical and atypical antipsychotic medications ...
 • نمایش کامل مراجع