انتخاب مناطق نمونه گردشگری با استفاده از مدل AHPمطالعه موردی: شرق استان هرمزگان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 749

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BCIT01_046

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393

چکیده مقاله:

الگوهای نوین توسعه بر پایه توسعه محلی و بهرهگیری از تنوع مکانی - فضایی استوار است؛ گردشگری و توسعه آن ابزاری ضروری برای برنامه ریزی توسعه به شمار میآید، همچنین به شکوفایی مناطق شهری و روستایی کمکزیادی میکند. بنابراین، شناسایی ظرفیتها و توانمندیهای مختلف در سطوح خرد فضاهای جغرافیایی در کانون توجه برنامهریزان توسعه قرار دارد. از سوی دیگر به دلیل محدودیتهای مالی، فنی و زمانی امکان بهرهگیری وتوسعه در تمام بخشهای محلی وجود ندارد؛ بنابراین استفاده از روشهای مناسب در شناخت پتانسیلها و مکانهای بهتر با استفاده از تعدادی معیارها و شاخصها، ضروری میشود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی– تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از شیوههای مشاهده و تکمیل پرسشنامه از متخصصان صنعت گردشگری در محدوده مورد مطالعه استفاده شده است. پس از تعریف معیارهایی، تعداد شش معیار برای هفت منطقه گردشگری در شرق استان هرمزگان، با استفاده از روشAHPتحلیل سلسله مراتبی مشخص شده است. با توجه به اینکه معیارهای مورد نظر برای مکانیابی از ارزش و اعتبار متفاوتی برخوردارند؛ بنابراین، تحلیلسلسله مراتبی، بهترین روشی است که در آن اهمیت هر کدام از معیارها که ترکیبی از معیارهای کمی و کیفی است، مد نظر قرار میگیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که مناطق گردشگری ساحل دریا با19/212 امتیاز با اهمیتترین منطقه از لحاظ گردشگری در منطقه مورد مطالعه است و گزینههایی بعدی آبشار پشتگر با13/356پارک ساحلی باامتیاز13/356صخره های مرجانی با7/575امتیازوخورآذینی 7/433 دررده هایی بعدی قرارگرفته اند

نویسندگان

مطهره آرامی

دانشجوی کارشناسی ارشد بومگردشگری دانشگاه هرمزگان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • بدری، سیدعلی و یاری حصار، ارسطو (1386) انتخاب مناطق نمونه ...
 • پرورش حسین، مطهره، عابدینی (1391) گزینش مکانهای مناسب گردشگری در ... [مقاله کنفرانسی]
 • توفیق، فیروز (1372) ارزشیابی چند معیاری در طرح‌ریزی کالبدی، نشر ...
 • سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان، 1386. ...
 • شماعی، علی(1390) سطح بندی شهرستانهای استان اصفهان از لحاظ زیرساختهای ...
 • فرجی سبکبار، حسنعلی (1384) مکانی‌ابی واحدهای خدمات بازرگانی با استفاده ...
 • Augustin, M, (1998) National strategies for Rural Tourism Development and ...
 • Inskeep, Edward (1999) Tourism planning, world tourism organization. ...
 • Liu, J.C .P.J. shldon (2005) Resident perceptions of the environment ...
 • Pearce, P.L. (1982), The Social Psychology of Tourism Behavior, oxford, ...
 • Saaty , T .L.(1980) Hierarchies and Priortiesy in saaty, T.L. ...
 • Jerry Ho, W.-R., , et al., (2010), Combined Dematel technique ...
 • Rinzin, C, (2007) ecotourism as a mechanism for sustainable development ...
 • Ts ai, Wen-Hsien, et al., (2010), An integrated approach for ...
 • نمایش کامل مراجع