مقایسة روشهای پی شبینی امواج ناشی از باد در خلیج فارس با در نظرگرفتن اثرات پایداری لایة سطحی جو

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,751

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS06_158

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1384

چکیده مقاله:

مطالعة پارامترها ی میدانی همراه با د ید و درک فیزیکی مسائل، در مسیر روشن نمودن برخی از پدیده های فیزیک دریا بسیار مفید است . در این تحقیق پارامترها ی مختلف میدانی ثبت شده توسط بویه موج نگار سازمان هواشناسی کشور در خلیج فارس سواحل بوشهر (50ο,50′ E & 28ο,57′ N ) از جمله مشخصه های امواج، باد، دما ی هوا و سطح آب درطی سالها ی 1996،1995 و 1999 که در حدود ۳۹۰۰ رویداد است مورد مطالعه قرار گرفته است. فراوانی وقوع سه حالت کلی محدود شدن طول موجگاه، محدود شدن مدت زمان وزش باد و موج کاملا رشد یافته و همچنین فراوانی وقوع شرا یط پا یدار، ناپا یدار و خنثی لایة سطحی جو درطی سال ۱۹۹۵ محاسبه شد که نشان داد بیشتر شرایط محدود شدن مدت زمان وزش باد و همچنین ناپایداری لایة سطحی جو بر این منطقه حاکم است . روابط بدست آمده بین انرژی ε و فرکانس ν بدون بعد برحسب طول موجگاه بدون بعد همخوانی خوبی با نتیجه سا یر محققان دارد . همینطور با درنظر گرفتن پایداری لا یة سطحی جو (عدد ریچاردسون توده ایRb) نشان داده شد که ε = 0.049 Rb 0.9 و ν = 0.055 Rb − 0.31. این گونه روابط یتواند در مدلهای پی شبینی موج لحاظ شود و دقت مدلها را افزایش دهد.

کلیدواژه ها:

امواج ناشی از باد ، خلیج فارس ، پایداری جو ، طول موجگاه

نویسندگان

کامران لاری

گروه فیزیک دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

علی اکبر بیدختی

گروه فیزیک فضا موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

مهدی شفیعی فر

گروه سازه های هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدرس