بررسی بسامد مدلهای وحدت و کثرت نوعی انسان در نگرشوجودی فیض کاشانی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 557

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ORJ-2-4_006

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1393

چکیده مقاله:

با پذیرش مبانی و اصولی چون وحدت تشکیکی و حرکت وجودی ارادی در نگرش وجودی حکمت متعالیه، گشودگی و گستردگیای در انسان رخ میدهد که در آن، انسان از وحدت نوعی متواطی فاصله گرفته و در قلمرو وحدت نوعی مشکک و کثرت نوعی قرار میگیرد. فیض کاشانی در مواضعی بر پایه وحدت نوعی انسان مباحثی را مطرح کرده و از افراد انسانی سخن گفته است. اما همو براساس نگرش وجودی و با استمداد از مبانی یاد شده، مباحثی مطرح نموده است که با توجه به امکانات درونی آن میتوان مدلهایی از وحدت و کثرت نوعی انسان را از آنها استنباط کرد که از آن جملهاند: وحدت نوعی مشکک، کثرت نوعی ماهوی ملازم با وحدت نوعی مشکک، کثرت نوعی اسمایی. گفتنی است: در این جستار این مدلها نه بطور پراکنده و فارغ از مؤلفه زمان، بلکه بسامد مدلها برحسب مقاطع مختلف سنی فیض در آثار او بررسی میشود.

نویسندگان

عبداله صلواتی

استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران