بررسی عددی تاثیر اندرکنش تونل- سازهی سطحی بر نشست سطح زمین

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 672

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUSE-3-1_004

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1393

چکیده مقاله:

در احداث زیرساختارهای زیرزمینی شهری، عبور تونلها از زیر سازههای سطحی امری اجتناب ناپذیر است؛بنابراین پیشبینی و کنترل تغییر مکانهای حاصل از حفاری، به ویژه نشست سطحی زمین، همواره بایدپیش از حفاری مورد توجه قرار گیرد و در حین حفاری نیز بررسی شود. در این پژوهش یکی از ساختمانهای مستعد تغییر مکانهای بحرانی در مسیر عبور تونل خط ۲ متروی مشهد به عنوان مطالعهیموردی انتخاب و با روش عددی مدلسازی و تحلیل شده است. همچنین اثر تغییرات پارامترهای هندسی ساختمان بر نشست سطحی مطالعه شده است. پژوهش انجام گرفته، نشان داده است اثر تغییر عمق بیشتراز تغییرات فاصلهی جانبی بین تونل و سازههای سطحی بر نشست موثر است. همچنین ضمن بررسی نمودارهای تغییرات فاصلهی جانبی بین تونل و ساختمان مهمترین نکته این است که افزایش فاصلهی جانبی، ابتدا افزایش نشست سطح زمین و سپس تاج تونل را به دنبال داشته و مکانیسم تغییر شکل تونل و تغییرات تنش قائم، با فاصله گرفتن از ساختمان، بر روند تغییرات موثر است. همچنین اثر لحاظ کردن این عوامل بر تغییر شکل نقاط متفاوت ساختمان و مقایسهی آن با نتایج تحلیلهای زمین بکر نیز ارائه شده است

نویسندگان

صبا قره داش

دانشآموختهی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ؛ دانشکدهی مهندسی معدن و متالورژی؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

میلاد برزگر

دانشآموختهی کارشناسی ارشد استخراج معدن؛ دانشکدهی مهندسی معدن و متالورژی؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر