بررسی رابطه دانه بندی رسوبات منطقه ساحلی – دریایی استان خوزستان با میزان آلاینده و فراوانی Gobiidae ماهیان

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,505

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS06_149

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1384

چکیده مقاله:

منطقه مورد بررسی شامل محدوده ای به وسعت ١٠٠ مایل مربع می باشد که در مختصات جغرافیایی عرض شمالی 29º/19/016 تا 29º/49/35 و طول غربی 49º/51/24 تا 50º/28/54 در منطقه شمال غربی خلیج فارس در ناحیه بحر کانسر می باشد که بعنوان آبهای مرزی استاﻧﻬا ی بوشهر و خوزستان محسوب می شود . و عمدتا آبهای گرم وخشک منطقه باعث تبخیر زیاد در آبهای خلیج فارس و افزایش شوری و رسوب گذاری زیاد می گردد و منشاء و منابع مختلفی برای رسوب گذاری در منطقه می توان متصور شد که مهمترین منشاء آﻧﻬا همان تبخیر زیاد در آبهای گرم و شور خلیج فارس ،همچنین ورود رسوبات همراه با آبهای ناشی از ذوب برف در اوایل تابستان که از مناطق شمال غربی خارج از ناحیه از کوههای بلند ایران و عراق سر چشمه گرفته اند و رود خانه های آب شیرین بویژه اروند رود ، آبهای زیر زمینی و وجود بادهای شدید شمال غربی که خاکهای نرم شامل ماسه ، سیلت و رس را به خلیج فارس حمل می کنند ، همگی از جمله عوامل رسوبگذاری می باشند .بطور کلی مناطق عمیق حاشیه سواحل ایران از رسوباتی با درصد بالای کربناته و مارن پوشیده شده اند و از طرفی بقایای جانداران مثل نرمتنان پلا نکت ونی و کف زی ، فرا منیفرا ، مقادیر سیلیس ، پیریت و سایر بقایای غیر کربناته دیده می شود . و از دیگر شواهد ژئومورفولوژی دلتاهای کوچک ، مصب ها و مناطق جزرمدی و صخره های ساحلی می باشند . در مناطق شمال غربی خلیج فارس نیز بقایای مرجاﻧﻬا و جلبکها یکی دیگر از آثار دریایی می باشند که توسط امواج حمل شده اند و بطور کلی دشتها ی وسیع دلتایی ناشی از آبریزی دجله وفرات و کارون توسعه یافته و با نزدیک شدن به دلتا غنی از رسوبات غیر کربناته می شوندرسوبات دریایی به لحاظ استقرار در اعماق مختلف و بر اساس ضخامت ونوع دانه بندی ممکن است مقادیر متفاوتی از آلاینده ها را در خود جای دهند و رسوبات سطحی را نماینده آلودگی عهد حاضر و رسوبات عمیقتر را نماینده آلودگیهای قدیمی تر می توان فرض کرد و تحقیقات نشان می دهد که معمولاً رسوبات نرمتر ( سیلت با قطر ذرات کمتر از ٦٣ میکرون ) مقدار بی شتری از آلاینده ها را در خود جای داده اند(M.A.ALi-١٩٧٨)در اینجا سعی گردیده است مقایسه ای با رابطه دانه بندی رسوبات منطقه و آلاینده ها و فراوانی برخی ازGobiidae ماهیان انجام داد.

نویسندگان

ناصر عبادتی

دآتری زمین شناسی بیولوژی دریا

ساغر زارع نژاد

آارشناس ارشد