بررسی سمیت (Acute toxicity) نفت رو بهای MBZ 121،122 تولیدی در ایران

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,585

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS06_143

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1384

چکیده مقاله:

آلودگی محیط زیست آبزیان در اثر نشت نفت تقریباً یک پی آمد اجتناب ناپذیر جوامع صنعتی مدرن می باشد . در سالهای اخیر کوششهای زیادی در جهت جمع آوری نفت به طرق مکانیکی، شیمیائی و بیولوژیکی به عمل آمده است، اما برخی از این مواد شیمیایی کاهنده آلودگ ی بعضاً از خود مواد نفتی سمی تر بوده و آلودگی زیادتری برای محیط زیست به وجود می آورند . لذا به هم ین منظور میزان سمیت حاد نفت روبهای MBZ 121 و 122 مواد کاهنده آلودگی های نفتی ) که تولید آﻧﻬا برای اولین بار درایران محقق گردیده، درشرایط آزمایشگاهی بررسی گردید. مقادیر LC –50 چهار روز برای نفت روب MBZ 121 حدود 111/41 (78-145) و MBZ122 حدود رنگین کمان محاسبه گردید.

نویسندگان

محسن پورنیا

موسسه تحقیقاتی آموزشی بین المللی برزگر زنوز

محرم برزگر زنوز

-موسسه تحقیقاتی آموزشی بین المللی برزگر زنوز

محمد سلیمانی پور

-موسسه تحقیقاتی آموزشی بین المللی برزگر زنوز

عبداله لیلایی

-موسسه تحقیقاتی آموزشی بین المللی برزگر زنوز