نگاهی شناخت شناسانه به سکونتگاه های جمعی معلولین با رویکرد فرهنگی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 559

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CUPNC01_063

تاریخ نمایه سازی: 15 بهمن 1393

چکیده مقاله:

این نوشتار بر آن است که به تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت سکونتگاههای جمعی، از دیدگاهی روانشناسانه و شناخت شناسانه بپردازد. در حقیقت هدف این پژوهش این است که یک معلول چگونه می تواند در فضای خصوصی و داخلی خود و درچهار چوب اجتماعی کوچک به نام خانواده، واجتماعی بزرگتر در غالب یک مجتمع مسکونی امن و شاداب در کنار سایر افراد و دوستان و همسایگان به زندگی عادی خود ادامه دهد و این موضوعی است که معماری باید بتواند پاسخگوی آن باشد؛ تا بتواند با نگاهی ویژه به کم توانان، انسان را در زندگی روزانه در قلمروهای عمومی و خصوصی اش هدایت کند؛ و چارچوب محیط زندگی او را شکل دهد. فضایی برای زندگی با ایجاد کیفیت مطلوب محیطی و نه فقط حداقل امکان برای زیستن، که درآن تنوع انسان ها و نیازهایشان نادیده گرفته می شود. این پژوهش قصد دارد تا از طریق منابع دست اول به بررسی تفکرات در بین نظریه های صاحب نظران، به لحاظ روش و محتوا و همچنین مشاهدات و مطالعات میدانی به صورت اطلاعات محیطی که موجب ارتقاء دقت و اعتبار پژوهش خواهد بود، به ارائه راهکار والگوی تحلیلی در زمینه طراحی فضاهای مسکونی برای معلولین بپردازد.

کلیدواژه ها:

مجتمع مسکونی - شناخت شناسی –معلول- ادراک محیطی

نویسندگان

سمیه بیطرف

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

غزال کرامتی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • سکو نتگا هی بر ا ی معلو لین ذ هنی ...
 • هیلگا ر د، ترجمه حسن رفیعی، انتشا ر ا ت ...
 • بنتلی ا ی ین و دیگر ان، محیط ها ی ...
 • بهز ا د فر . ا نتشا ر ا ت ...
 • . بهبو د یا ن با جگیر ان، سعید، ا ...
 • . پا کز ا، جها نشا ه، ر ا هنما ...
 • پا کز ا د، جها نشا ه، فر هنگ کا ...
 • معما ری- شهر سا ز ی صفه، شما ر 1382، ...
 • . تقی ز ا د 5 مطلق، محمد، تئو ری ...
 • تو لایی، نو ین، شکل شهر منسجم، نشر امیر کبیر ...
 • . جعفری، نگا ر، تصو یر فضا ی سر زند ...
 • جیکو بز، جین، مرگ و زند گی شهر ها ی ...
 • . خو ر شید یا ن _ ر ا ئیکا ...
 • . د و با تن، آلن، معما ر ی شا ...
 • .د یوئی، جا ن، منطق تئو ر ی تحقیق، ترجمه ...
 • . زند یه، مهد ی، ا صلاحا ت خا نه ...
 • . صفری، عبا س و همکا ر ان، طر ا ...
 • مایل oلم _ _ (Culure- based Urban _ [Naf1onal (Conference ...
 • . طا ئفه _ ا حسا ن، چگو نه معما ...
 • فکو هی، نا صر، ا نسا ن شنا سی شهری، ...
 • . قا ئم، گیسو، فضا ها ی شهری و معلو ...
 • ر و ا نشنا سی محیطی، د ا نشگا ه ...
 • کرنگ، ما رک، جغر ا فیا ی فر هنگی، ترجمه ...
 • گیفو ر د، ر ا برت، ر و ا نشنا ...
 • لنگ، جا ن، آفرینش نظریه معما ر ی، ترجمه محمو ...
 • . محمو د ی، کو رش . ا صو ل ...
 • مرکز تحقیقا ت ر ا 5 مسکن و شهر سا ...
 • مرکز تحقیقا ت سا ختما ن مسکن، ضو ا بط ...
 • مرکز ر ا 5 مسکن و شهرسا زی، ضو ا ...
 • مو عو د ی، _ امین، کا ربر د رنگ ...
 • د انشگا ه تهر ان 1390، محیط ...
 • ا نتشا ر ا ت شهید بهشتی 1382، ...
 • یو سف ز ا د ه د و ا نی، ...
 • Billing, K, 1993, Quality In Design, Department Of Architecture, The ...
 • Dallen, Van, Understanding Educational Researching, Four Edition ...
 • Hauge, Ashild L appegard, 2007 _ Identity And Place _ ...
 • Morris, Cw, Writings on the General Theory of Sign, Nouton, ...
 • Pretty, G.H, Chipuer, H.M. and Bramston, P, (2003), Sense OfPlace ...
 • نمایش کامل مراجع