متره قنات گوهرریز جوپار

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,722

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICQ01_076

تاریخ نمایه سازی: 22 خرداد 1386

چکیده مقاله:

قنات گوهرریز جوپار کرمان، امروز یکی از فعال ترین قنوات منطقه با بده حدود 240 لیتر در ثانیه و حدود 330 هکتار زیر کشت را ابیاری می نماید. اینقنات با مدیریت بسیار خوب اداره شده و دارای بازدهی مناسبی می باشد. بمنظور کسب اطلاعات و متره کردن آن از مسیر قنات نقشه برداری خوبی انجام گرفته و بصورت جدول و شکل ارائه شده است. عمق چاهها و سطح آب در چاهها و مسیر تونل قنات محاسبه گردیده است. این اطلاعات میتواند جهت ارزیابی قنات از دیدگاه های مختلف و تشابه سازی مهندسی برای بازسازی اطلاعات مختلف بسیار مفید واقع شود. اطلاعات اولیه درباره مسائل این قنات در این مقاله بصورت مختصر ارائه گردیده است.

نویسندگان

سیدحسین رضوی پاریزی

دانشگاه شهید باهنر کرمان - بخش مهندسی عمران

رضا کامیاب مقدس

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی استان کرمان

حمید تراز

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی استان کرمان

محمدجواد خانجانی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان