بررسی اثر اندازه و نوع کانی ها بر بازتابندگی طیفی حاصل از سنجنده Modis در مصب رودخانه بهمنشیر

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,340

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS06_071

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1384

چکیده مقاله:

کسب اطلاعات در زمینه اندازه و نوع کانی ها در آبهای ساحلی برای انج ام مدیریت صحیح مناطق ساحلی امری ضروری است .مشخص است که رابطه مستقیمی بین اندازه و نوع کانی های موجود در پشت سدها یا مصب رودخانه و نقاطی از حوزه که در آنها فرسایش صورت گرفته است وجود دارد و میتوان برای جلوگیری از فرسایش با مشخص نمودن فراوانی و نوع کانی های موجود در مناطق خاص اقدامات پیشگیرانه ای انجام داد . از آنجائیکه مطالعه اندازه و نوع کانی ها ،از طریق اندازه گیری نقطه ای بسیار وقت گیر و پر هزینه می باشد ،سنجش از دور با استفاده از سنجنده های هوا برد و یا فضا برد ثابت کرده است که می توان د روشی مفید بر ای اینگونه مطالعات باشد.در مطالعه حاضر ، جمع آوری داده ها برای بررسی اثر اندازه و نوع کانی ها بر بازتابندگی طیفی با استفاده از داده های ماهواره ای (سنجنده MODIS ) در مصب رودخانه بهمنشیر مورد بررسی قرارگرفته است . رودخانه بهمنشیر بطول ۸۰ کیلومتر در من تهی الیه جنوبغربی ایران قرار داشته و از انشعابات رودخانه کارون بوده که در نهایت به خلیج فارس می ریزد ویکی ا زآبراههای اصلی قابل کشتیرانی بندر آبادان به خلیج فارس می باشد . در این پروژه طی سه سفر (اردیبهشت تا خرداد ۸۲ ) ، ه مزمان با عبور سنجند ه بعد از ثبت طول و عرض جغرافیایی نقاط توسط GPS ۱۸ ایستگاه ) نمونه های آب از محل برداشته شد و همزمان دید افقی , دمای آب و هوا , جهت و سرعت آب , سرعت باد و رطوبت هوا اندازه گیری شد. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه به ترتیب اندازه ذرات معلق (توسط دستگاه X-RAY ) و نوع کانی های موجود در رسوبات (توسط دستگاه Difractometr) مشخص شد که این نمونه ها شامل کانی های , Muscovite, Biotite, Chlorite ,Albite ,Gypsum و ... می باشند . در این راستا پس ازاخذ داده های ماهواره ای و اطلاعات بدست آمده از نمونه برداری میدانی این نتیجه حاصل شد ک ه احتمال وجود بعضی از کانی ها در حجم ذرات معلق نسبت به دیگر کانی ها بیشتر است و همچنین مشخص شد که با افزایش قطر ذرات DN ، ثبت شده توسط سنسور نیز بزرگتر شده است .با شناخت نوع کانی های موجود در محل میتوان مشخص نمود که هر کدام از کانی های فوق الذکر حاصل فرسایش کدام منطقه در بالا دست می باشد. بنابراین با روش های پیشگیرانه میتوان از فرسایش آن مناطق جلوگیری نمودتا از اثر رسوبگذاری مواد در مصب رودخانه به میزان قابل توجهی جلوگیری نمود .رسوبگذاری کمتر صرفه های اقتصادی بسیاری را از جمله کاهش هزینه های حاصل از لایروبی ، تسهیل عبورکشتی ها ، رونق اقتصادی حاصل از حمل و نقل های دریایی و جلوگیری از انحراف رودخانه و ... را در پی خواهند داشت.

کلیدواژه ها:

سنجش از دور- مصب – بازتابش – کانی – رودخانه بهمنشیر- سنجنده Modis

نویسندگان

سیدحمید موسوی

سازمان آب و برق خوزستان- گروه ژئوماتیک