بهبود انتقال حرارت همرفتی اجباری با استفاده از محیط متخلخل

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 822

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MOBADEL-9-46_002

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

منظور از محیط متخلخل ماده ای است که شامل زمینه جامد با سورا خهای به هم پیوسته م یباشد. بسترهای ناپیوسته از ذرات کوچک، توری های فلزی، شبکه های تشکیل یافته از فو م... به دلیل دارا بودن این ویژگی ها، مشخص ههای انتقال حرارتی بسیارخوبی را از یک سو و سبک تر و کم حجم تر شدن مبدل ها را از سوی دیگر فراهم می آورند، کارهای تجربی و عددی روی انتقال حرارت همرفتی اجباری در محیط متخلخل انجام شدهاست. مشخصه های انتقال حرارت در محیط متخلخل به دلیل نسبت بالای سطح به حجم و خاصیت پر های و همچنین ایجاد اختلاط و جدایش در لایه مرزی سیال و جامد، با بررسی تغ ییرات پارامترهای متنوع با توجه به طرز قرارگیری رسانهمتخلخل باعث افزایش انتقال حرارت همرفتی اجباری می گردد. بررسی انتقال حرارت با استفاده از انواع محیط متخلخل رویهندس ههای مختلف با جریان های تک فازی یا دو فازی و شرایط مرزی متفاوت و اثر پارامترهای متنوع و شناسایی چالش ها و فرصت ها برای تحقیقات آینده است.

نویسندگان

نسرین علیمردانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

حسین شکوهمند

دکترا، استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران

کاظم علیمردانی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مدرس دانشگاه پیام نور زنجان

سمیه ذاکری ورجوی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مدرس دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب آذربایجان شرقی، مراغه