بررسی عملکرد مبدل پوسته-لوله ای با لوله های مارپیچ عمودی و افقی با استفاده از روش های عددی و تجربی- بخش دوم: بررسی تغییرات دمای سیال داخل پوسته

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,171

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MOBADEL-8-44_003

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

لول ههای مارپیچ به دلیل داشتن سطح جانبی بزرگتر نسبت به لول ههای ساده حرارت بیشتری را انتقال میدهند و به همین دلیل در صنعت و به ویژه در صنایع شیمیایی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند. در مطالعه حاضر از این لولهها برای کاهش دمای سیال ساکن موجود در یک مخزن استفاده می شود. هدف از این مطالعه محاسبه تغییرات دمایی سیال داخل مخزن و ارائه رابطه ای جهت محاسبه دمای لحظه ای آن است.برای نیل به این هدف از 4 لوله مارپیچ با هندسههای مختلف استفاده شده است. لوله ها هم بصورت عمودی و هم بصورت افقی در داخل مخزن قرار گرفته و با سنجش دمای سیال داخل مخزن در زمان های مختلف، تلاش شده است روابطی دقیقبرای محاسبه دمای سیال داخل مخزن ارائه گردد. مطالعه با استفاده از هر دو روش تجربی و عددی صورت پذیرفته و نتایج به دست آمده نشان م یدهد که نتایج حاصل از شبی هسازی با نتایج حاصل از آزمایشگاه همخوانی مطلوبی دارد. از دیگر نتایج کسب شده دیگر می توان به وابستگی دمای سیال داخل مخزن به هندسه لوله مارپیچ و دبی سیال داخل لوله اشاره نمود

کلیدواژه ها:

مبدل حرارتی پوسته و لوله ای ، لوله مارپیچ ، عدد ناسلت ، دمای بی بعد

نویسندگان

الهه نشاط اسفهلانی

دانشجوی دکتری مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند

سیامک حسین پور

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند