مقایسه عملکرد حرارتی مبدل های حرارتی لوله مارپیچ با سطح مقطع های متفاوت

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 745

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MOBADEL-8-44_001

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1393

چکیده مقاله:

گزارش های زیادی وجود دارند که نشان داده اند در لوله های مارپیچ به علت جریان ثانویه ایجاد شده در اثر انحنای لوله، انتقال حرارت نسبت به لوله های مستقیم بهتر صورت می گیرد. بررسی های تجربی زیادی بر روی مشخصات جریان و انتقالحرارت در داخل لوله های مارپیچ انجام شده است. در این مطالعه جریان دوفازی هوا-آب در مبدل حرارتی لوله مارپیچ با سطح مقطع های مختلف به روشCFDشبیهسازی شده است. الگوی جریان داخل لوله و تغییرات دمای آب و هوامشخص شده است و تأثیر شکل هندسی سطح مقطع لوله بر عملکرد حرارتی مبدل بررسی شده است. با توجه به نتایج، درکانال های با مساحت سطح مقطع یکسان، کانال مستطیلی شکل تبادل حرارت بهتری از خود نشان میدهد

نویسندگان

طاهر عباسی اصل

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

سعید قزل قشلاقی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران