ارائه راهکارهای نوین تولید کمپوست از زباله های شهری و تطبیق باشرایط بومی (مطالعه موردی: مازندران)

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 840

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PASAB05_013

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1393

چکیده مقاله:

یکی از روشهایمؤثر در مدیریت پسماند، تولید کمپوست از زبالههای جامد شهریاست.زباله در جوامع شهریبهخصوص در استانهای توریست خیزو معتدل و مرطوب که از سطح آب بالایی برخوردار هستند هموارهبهعنوانیک معضل مطرح بوده و هست. با توجه به موقعیت جغرافیایی استان مازندران، زباله در این استان عمدتاًبهصورت بهداشتی و یاغیربهداشتی دفن میشودو علاوه بر مناظر بسیارزشت و بوی بد، باعث انتقالشیرابههای خطرناک به آبهای سطحی و زیرزمینی و همچنین اعتراضات محلی و شیوعبیماریهایمانند سرطان در این محدوده میگردد. با توجه به فرهنگ زباله سازی ایرانی،استفاده از فناوریهای نوین و بومی کردن آنمیتواند این معضل را برطرف و یا محدود نماید. این گروه بعد از چند سال مطالعه بینالمللی و مطابقت با شرایط بومی استان، راهکارهاییبهمنظور حذف شیرابهها و تولید کمپوست یا کود آلی از زبالههارا ارائه نموده است. دربررسیها نشان دادهشده که اینپیشنهادهامیتواند بهصورتکوتاهمدت،میانمدت و بلندمدت از این معضل ایجادیک فرصت نماید.بنابراین تولید کمپوست بهعنوانمؤثرترین روش در مقابل روشهای تولید بیو گاز و یا سوزاندن مطرح می شود که علاوه برنداشتن مشکل زیستمحیطیدر استانهایتولیدکننده کشاورزی میتواندبهعنوان جایگزینبسیار مناسب بهجای کود شیمیاییباشد. قدیمی بودن و بومی نشدن روشهای رایج کنونی هم از مهمترین علل عدم دستیابی به موفقیت کامل در برنامههای مدیریت پسماند است که پیشنهادهایی نیز در این زمینه ارائه خواهد شد.

نویسندگان

بهزاد جوادیان

مربی و عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی، کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

محمدحسین حیدرزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی

حسین امانی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیوانی بابل، دکترای مهندسی شیمی - بیو تکنولوژی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :