پایگاه داده و سیستم جستجوی مطالعات دریائی سواحل بوشهر (PGDBS)

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,507

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS06_028

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1384

چکیده مقاله:

اطلاعات دریایی سواحل بوشهر به لحاظ موقعیت خاص و قرارگیری نیروگاه اتمی بوشهر و بندر بوشهر قابل توجه می باشد . ازاین رو منطقة دریائی دیگری را نمی توان با بوشهر از لحاظ حجم اطلاعات مقایسه نمود . مطالعات محیطی نیروگاه اتمی بوشهر تاکنون برحسب شرایط توسط شرکتهای مشاور Dames&Moore در سال ١٩٧ ،Eco-Zist در سال ١٩٧٨، Pargasiran در سال ١٩٩٥ و ساخت ایران در سال ٢٠٠٣ انجام شده است. همچنین مطالعات دریائی جامعی در حوزة بندر بوشهر در سالهای اخیر توسط سازمان بنادر و کشتیرانی و نیز شرکتهای مشاور مرکز تحقیقات آب، جهاد آب و آبخیزداری انجام گردیده و در مطالعات حاضر مورد استفاده قرار گرفته است . برای استفاده بهینه از اطلاعات با توجه به پراکندگی و حجم زیاد آﻧﻬا ، پایگاه اطلاعاتی (داده) مناسبی طراحی شد تا به کمک امکانات جستجوی پیشرفته آن دسترسی کاربر به اطلاعات در این سیستم سریعتر و آسانتر انجام گیرد . سیستم طراحی شده دارای قابلیت های متعددی از جمله جستجوی اطلاعات در رابطه با فیزیک دریا، هواشناسی، شیمی دریا، تاریخ جمع آوری اطلاعات، مشاور، مرتب نمودن نتایج به صورت تودرتو و یا جهش به اطلاعات خاص با شماره معین، ارائه کتاب الکترونیکی همراه با سیستم و استفاده آسان کاربران می باشد .سیستم طراحی شده در ردة سیستم های اطلاعاتی قرار میگیرد

کلیدواژه ها:

اقیانوس شناسی- بوشهر- پایگاه داده- جستجو