بررسی اثر فازی نیروی امواج در پاسخ سکوهای ثابت دریایی با استفاده از آنالیز دینامیکی طیفی

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,688

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS06_013

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1384

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی اثرات فواصل پایه ها و فاز نیروی امواج در پاسخ سکوهای ثابت دریایی در برابر امواج تصادفی پرداخته شده است. از آنجا که بهترین شیوه برای بررسی این اثر، آنالیز پاسخ سازه در حوزة فرکانس می باشد، با تهیة یک برنامة کامپیوتری با استفاده از نرم افزار ریاضی MATLAB و مدل سازی سازه به صورت جرم متمرکز، برروی یک مدل فرضی، آنالیز دینامیکی فرکانسی در برابر امواج تصادفی صورت گرفت.جهت منظور نمودن اثر فازی نیروی امواج، گستردگی فضایی سازه در امتداد انتشار امواج، با به دست آوردن بردار نیرو برای سازة حقیقی ( نه مدل تیر معادل ) در محاسبات لحاظ شد . به این ترتیب، تغییر فاصلة پایه ها در سازه، علاوه بر تأثیر در ماتریس سختی کلی سازه، در بردار نیرو نیز تغییراتی ایجاد می آند که به این ترتیب می توان رفتار سازه در برابر نیروی امواج را به صورت دقیقتری مورد بررسی قرار داد و در طراح یها به کار برد.

نویسندگان

سامی معروف

کارشناس ارشد ساز ههای دریایی دانشگاه هرمزگان

محمد جواد کتابداری

استادیار دانشکده کشتی سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر