تعامل در فضای سایبر و تأثیر آن بر هویت دینی جوانان (تحلیلی در باره نتایج یک پیمایش در دانشگاه کردستان)

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 560

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_YOUTH-5-5_004

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1393

چکیده مقاله:

دین به منزله پدیده ای پویا، مهمترین رکن هویت فرهنگی در جامعه در حال گذار ایران است و نقش مهمی در شکل دهی به هویت جوانان دارد. فضای سایبر، ارزش های اجتماعی را متحول ساخته است و دگرگونی گسترده ای را در شیوههای شکل گیری ه ویت دینی افراد و گروه ها به وجود آورده است دانشجویان از گروه های مرجع کشور هستند و در دانشگاه با دسترسی به فناوری های نوین ارتباطی مانند سایت های اینترنتی، چت روم ها، گروه های مباحثه ای آنلاین و ... امکان آشنایی و گسترش میدانی تعاملاتی آنها فراهم می شود. این مقاله در پی بررسی تأثیرات فضای سایبر بر هویت دینی دانشجویان دانشگاه کردستان است. در این باره استدلال اصلی مقاله حاضر این است که تعامل در فضای سایبر موجب تضعیف هویت دینی دانشجویان می شود. پژوهش حاضر به روش پیمایی و با استفاده از پرسشنامه و درباره 400 نفر از دانشجویان دانشگاه کردستان انجام گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که هویت دینی در تعامل با فضای سایبر تضعیف می شود و با افزایش میزان مصرف و دسترسی به اینترنت از برجستگی هویت دینی نزد دانشجویان کاسته می شود. در میان ابعاد و شاخص های هویت دینی، فضای سایبر بیشترین تأثیر را بر ابعاد پیامدی و تجربی و کمترین تأثیر را بر بعد شناختی داشته است.

نویسندگان

مریم احمدپور

کارشناس ارشد گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان

امید قادرزاده

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان