تعیین مهارتهای مدیران آموزشی آینده پژوه ادراک شده به منظورارائه یک مدل مناسب مورد مطالعه؛ دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 635

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FIMD01_121

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1393

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تعیین مهارتهای مدیران آموزشی آینده پژوه ادراک شده بود هاست روش پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی بودها ست جامعه آماری این پژوهش را کلیه اساتید دانشگاه آزاداسلامی واحدمحلات تشکیل داده اند برای انتخاب نمونه به دلیل محدودیت جامعه آماری ازروش سرشماری استفاده شده است ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه محقق ساخته بوده که عبارتنداز: پرسشنامه محقق ساخته درخصوص مهارتهای مدیران آموزشی آینده پژوهش مبتنی برتغییرات سه گانه فنی و انسانی و ادراکی شامل 21گویه a=0/95 و 2.پرسشنامه محقق ساخهت پویایی سامانی شامل 12گویه α =0/89 پرسشنامه محقق ساخته مدیران اموزشی آینده پژوه ادراک شده شامل 16گویه a=0/91 مقیاس همه پرسشنامه ها برحسب طیف پنج درجه ای لیکرت تنظیم و تدوین شده است برای تامین روایی پرسشنامه های ازنظرات صاحبنظران و اساتید استفاده شده و برای تامین اعتبار پرسشنامه ها ازروش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است برای تجزیه و تحلیل داده ها ازروش رگسیون چندگانه گام به گام و مدل معادله های ساختاری با استفاده ازبرنامه نرم افزاری لیزرل استفاده شده است بطور کلی یافته های پژوهش نشان داد بین مهارتهای تغییریافته سطوح سه گانه فنی انسانی و ادراکی با رفتارمدیران آموزشی آینده پژوه ادراک شده رابطه معناداری وجود دارد پویایی سازمانی رابطه بین مهارتهای تغییریافته سه گانه فنی انسانی و ادراکی را با رفتارمدیران آموزشی آینده پژوهش ادراک شده میانجی گری می کند مدل تجربی پژوهش ازبرازش نکویی نسبتا مطلوبی برخوردار بوده است

کلیدواژه ها:

مهارتهای تغییریافته ، پویایی سازمانی ، مدیران آموزشی آینده پژوه ادراک شده

نویسندگان

فرهاد شفیع پور مطلق

استادیار گروه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، محلات، دانشگاه آزاد اسلامی محلات،ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آساکول، پی، (2003)، روشهای مطالعات آینده پژوهی"، ترجمه سعید خزائی، ...
 • انتصاری، ناهید، (1379)، "بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس راهنمایی تهران ...
 • جویس، بروس؛ امیلی کالهون، مارشاویل، (2004)، الگوهای جدید تدریس، ناشر: ...
 • خدیوی، اسدالله، (1383)، رفتار سازمانی در هزاره سوم، تبریز: انتشارات ...
 • ایی، سعید ؛ الهی دهقی، ایرج، (1391)، عوامل موفقیت در ...
 • دلخوشی کسمائی، ابولقاسم(1381)، "ررسی رابطه مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی ...
 • سلطانی، ایرج، (1379)، مهارت انسانی مدیران مدارس، و اندازه گیری ...
 • علاقه بند، علی، (1376)، مبانی و اصول مدیریت آموزشی، تهران: ...
 • کاتز، رابرت، (1991)، "مهارتهای یک مدیر موفق"، ترجمه توتونچیان، مقاله ...
 • موسویان نجف آبادی، سید رسول، (1372)، " بررسی و مقایسه ...
 • Anastakis DJ, Regehr G, Reznick RK, Cusimano M, Murnaghan J, ...
 • Carl, A; Kaufman, E; Lawrence, J. , (2010), Complications in ...
 • Volum: 35 , Issue, 25pp.22 1 5-2223. ...
 • Ira Pant, Bassam Baroudi..(2008), "Project management education: The human skills ...
 • McHale J., McHale., M. C..(1975), ; Future Studies: an International ...
 • Molas-Gallart, J., Salter, A., Patel, P., Scott, _ Duran, X..(2005), ...
 • Tassey, G.(2009), Annotated Bibliography for Technology's Impacts On Economic Growth. ...
 • نمایش کامل مراجع