بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی با مدیریت استعداد(مورد مطالعه:بیمارسنان بندرعباس)

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,117

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FIMD01_015

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1393

چکیده مقاله:

سرمایه اجتماعی ازمفاهیم نوینی است که نسبت به سرمایه انسانی و فیزیکی نقش بسیارمهمتری درسازمانها و جوامع ایفا می کند سازمانها به منظور استفاده ازآن باید متناسب با ساختاروفرهنگ خودمدیریت استعدادها رابکارگیرند هدف ازانجام این تحقیق شناسایی ابعادسرمایه اجتماعی واولویت بندی و تبین رابطه آنها با مدیریت استعداد می باشد این پژوهش ازنظر ماهیت و روش تحقیق کاربردی توصیفی وپیمایشی است جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان بیمارستان کودکان بندرعباس به تعداد 1ه80نفر بوده که ازمیان آ«ها تعدادحجم نمونه براساس جدول مورگان 118نفر براورد شده و به روش نمونه گیری تصادفی انجام گردیده است برای گرداوری اطلاعات ازتعداددوپرسشنامه استاندارد استفاده شده که روایی آن توسط استادراهنما تایید گردده و پایای پرسشنامه ها به وسیله ازمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی 0/91 و برای پرسشنامه مدیریت استعداد 0/84 بدست آمد که حاکی ازتایید پایایی آن می باشد داده های جمع آوری شده ازطریق نرم افزار SPSS موردتجزیه و تحلیل قرارگرفته است یافته های تحقیق حاکی ازوجود رابطه مثبت بین ابعادسرمایه اجتماعی بامدیریت استعداد بود لذا پیشنهاد گردید رویه های استخدامی طوری اصلاح گردد که درآن تنها به تخصص و استعداد افراد توجه نشود بلکه میزان اجتماعی بودن فرد یعنی توانایی فرد درارتباط برقرارکردن بادیگران و علاقه فرد به کارگروهی مدنظر قرارگیرد

نویسندگان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احمدی، علی اکبر. فراهانی، ابوالفضل. بهمنی چوبستی، اکبر و شهبازی، ...
 • ازکیا، مصطفی، غفاری، غلامرضا .(1383). توسعه روستایی با تاکید بر ...
 • اسپکتو ر، پل .(1387). روان شناسی صنعتی و سازمانی، ترجمه: ...
 • حاجی کریمی، عباسعلی . سلطانی، مرتضی .(1390)، بررسی و تحلیل ...
 • علیجانی، عیدی.(1381). بررسی وضع موجود و تدوین شخصهای استعدادیابی در ...
 • کارت رایت، راجر .(1387). مدیریت استعداد: نگاهی نو به توسعه ...
 • گای، ماتیو، سیمز، دوریس .(1388). توسعه استعدادهای آتی: راهنمای کاربردی ...
 • Brandt. E. & Kull. P. (2007). Talent Management: How firms ...
 • Krause D.R. R.B. Hand field. B.B, Tyler. (2007).'the relationships between ...
 • Mat Isa, Rosmah. Ameer, Rashid.(2007). "Hedge fund performance and managerial ...
 • Scullion, H. Collings, D. G. (2010). "Global talent management'. Journal ...
 • نمایش کامل مراجع