اقتصاد دریا صنایع دریائی و رقابت جهانی

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5,590

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NSMI09_005

تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1386

چکیده مقاله:

وابستگی جداناپذیر اقتصاد جهانی از اقتصاد دریا و عجین شدن اقتصاد دریا با زندگی امروز بشر نشان از اهمیت صنعت دریانوردی و اقتصاد ناشی از این صنعت است . ارتباط تنگاتنگ جوامع بشری و رویکرد آنها به اقتصاد دریا بعنوان مقوله ای جداناپذیر از زندگی جوامع انسانی نمایان شده است . بعنوان نگارنده این سطور سعی و اهتمام داشتم تا با نگاهی به اهمیت دریا در زندگی امروز و اقتصاد زاییده از این پدیده الهی و اثرات آن بر پیشرفت های جهان امروز و تاثیر آن در برآورد نیازهای جوامع بشری را بیان کنیم . درنهایت نتیجه گیرییم این بود : تا گرایش اقتصاد جهانی و وابستگی آن به دریا را همانگونه که این ارتباط شکل گرفته است در این نوشتار به هم پیوند دهم . باشد تا با بیان واقعیات در این سطور بتوانم بر اهمیت اقتصاد دریا در زندگی ما ایرانیان نیز آنطور که شایسته این کشور بزرگ است صحه بگذاریم .

کلیدواژه ها:

پویایی اقتصاد جهانی آمایش منطقه ای شاخص های اقتصادی خصائص ذاتی اقتصادی سیادت دریایی

نویسندگان

حسن سوری

کارشناس ارشد ۱ ، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران