بررسی تضعیف صوت در رسوبات خلیج فارس

سال انتشار: 1379
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,294

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS04_111

تاریخ نمایه سازی: 28 آبان 1384

چکیده مقاله:

از آنجائیکه خلیج فارس در زمره دریاهای کم عمق محسوب می گردد. لذا انتشار صوت در آن متضمن اندرکنش میدان آکوستیک با مرزهای سطح و بستر آب است.درآکوستیک آب کم عمق، بستر دریا از توجه زیادتنری خصوصا در فرکانسهای پایین برخوردار است که بخاطر نقش دوگانه بستر دریا در انتشار آکوستیک آب کم عمق است بیان خصوصیات خلیج فارس از نظر ساختار رسوبی و بررسی نوع رسوبات منطقه و نحوه تضعیف صوت درآنها زیادتر از رسوبات بخش عربی خلیج است. در سواحل مستقیم و صخره ای بخش ایرانی از آنجائیکه اتلاف ناشی از تولید امواج برشی نیز وجود دارد لذا این مناطق دارای اتلاف زیاد هستند و بسترهای ماسه ای یا گلی نیز اتلاف پایین تری برخورداندمیزان جذب در رسوبات خلیج بشکل یک معادله لگاریتمی داده می شود و با استفاده از تئوری Rayleigh میزان تغییر اتلاف را با زاویه در رسوبات بیان کرده و نهایتا تضعیف در رسوبات خلیج را در فرکانس های پایین با جابجایی ذرات متناسب می دانیم.

نویسندگان

افشین محسنی آراسته

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال