معرفی جنبه های زیست محیطی منطقه خور دورق با تکیه بر جزر و مد

سال انتشار: 1379
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,107

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS04_013

تاریخ نمایه سازی: 28 آبان 1384

چکیده مقاله:

خور دورق یکی از انشعابات خور موسی واقع در شمال خلیج فارس و در فاصله پنج کیلومتری بندر امام خمینی و پانزده کیلومتری بندر ماهشهر است. مساحت منطقه مورد مطالعه 34000 هکتار است . دارای شیب عمومی بسیار محدود و بدون پستی و بلندی است. پراکنش بارندگی در فصول مختلف نامناسب و در حدود 180 میلی متر در سال و حداکثر و حداقل مطلق دما به ترتیب 36/5 و 13/22 درجه سانتی گراد است. بر اساس اقلیم نمای آمبرژه اقلیم این منطقه بیابانی گرم میانه است. از نظر زمین شناسی منطقه دارای ساختار دوران چهارم (هلوسن) است. بافت خاک اصولا از نوع رسی-لومی است و در بخی نقاط انواع رسی، لومی و لومی-رسی نیز مشاهده می شود. PHخاک بین 6/8تا8/4 و EC آن بین 34 تا 340 میلی موس بر سانتی متر متغیر است. بررسی این منطقه با بهره گیری از روش اکو-فیتو سوسیولوژی بر اساس معیار فیزیونومیک-فلوریستیک-اکولوژیک و آنالز داده ها با استفاده از نرم افزار رایانه ای آنافیتو صورت گرفت. نتایج بدست آمده مشخص نمود که در این منطقه دو ریختار اصلی یکی ریختار آبی و دیگری ریختار خشکی وجود دارد که ریختار آبی خود شامل چهار ریختار فرعی است. تعداد گونه های موجود در این منطقه 54 گونه گیاهی متعلق به 49 سرده و 27 تیره است.

نویسندگان

مرتضی علوی

دانشیار دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینا همدان

مه لقا قربانلی

استاد دانشکده علوم دانشگاه تربیت معلم تهران

فرنگیس قنواتی

کارشناس ارشد زیست شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال