تولید و بهینه سازی آنزیم آلفا آمیلاز غذایی از سویه استاندارد قارچی Rhizopus oryzae PTCC 5263 به روش کلاسیک

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,124

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCNCMB01_047

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393

چکیده مقاله:

آمیلاز از جمله مهم ترین آنزیم هایی است که در بیوتکنولوزی نوین اهمیت قابل توجهی دارد . این آنزیم، یک اندوهیدرولاز است که به طور تصادفی اتصالات گلیکوزیدی را در ترکیبات نشاسته ای هیدرولیز می کند و اولیگوساکاریدهایی با موقعیت آلفا و در اندازه های متعدد به وجود می آورد . کاربردهای تجاری وسیعی در فرآوری نشاسته تخمیر و تهیه محصولات کربوهیدراتی دارد و امروزه جایگزین مناسب هیدرولیز شیمیایی نشاسته در فرآوری صنعتی گردیده است . قارچ رایزوپوس اوریزه که ساپروفیت رده زیگومیست ها می باشد سویه استاندارد آن Rhizopus oryzae PTCC 5263 از مرکز کلکسیون سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، فراهم شد و به عنوان منبع تولید کننده قارچی این آنزیم استفاده گردید . در آزمایشات اولیه تولید آلفا آمیلاز از این قارچ در در یک محیط مایع صورت گرفت. تأثیر pH ، درصد تلقیح ، منابع کربنی و نیتروژنی مختلف و همچنین غلظت های مختلف آن بر تولید آنزیم بررسی شد .فعالیت آنزیم بوسیله روش ید – یدوره در 660 nm سنجش شد و بعد از اجرای روش کلاسیک، افزایش حدود 5/ 1 برابری برای تولید آنزیم آلفا آمیلاز نشان داده شد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سمانه آکوشیده

گروه میکروبیولوژی ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ، لاهیجان ، ایران

محمد فائزی قاسمی

گروه میکروبیولوژی ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ، لاهیجان ، ایران؛ گروه سلولی مولکولی ، دانشکده علوم و تکنولوژی ،

خسرو عیسی زاده

گروه میکروبیولوژی ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ، لاهیجان ، ایران

علیرضا مسیحا

گروه میکروبیولوژی ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ، لاهیجان ، ایران