بررسی ارتباط بین ساز و کارهای داخلی و خارجی نظام راهبری بر کیفیت گزارشگری مالی در بازار سرمایه ایران

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 586

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EME02_1074

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393

چکیده مقاله:

گزارشگری مالی یکی از مهمترین فرآورده های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه های اقتصادی می باشد. در این تحقیق ارتباط بین ساز و کارهای داخلی و خارجی نظام راهبری بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است.دوره زمانی تحقیق 6 سال و از سال 1385 لغایت 1390 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزار Eveiws مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است و با استفاده از آمارهای توصیفی واستنباطی نظیر F لیمر و هاسمن مورد آزمایش واقع شده اند که نتایج آزمون چند متغییره فرضیه های اصلی مرتبط با کیفیت گزارشگری مالی در بازار سرمایه ایران نشان می دهد که بین کیفیت گزارشگری مالی با سازوکارهای داخلی و خارجی نظام راهبری ارتباط منفی معناداری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

کیفیت گزارشگری مالی ، سازوکارهای داخلی و خارجی نظام راهبری ، نسبت اعضاء غیرموظف هیات مدیره ، ساختار مالکیت مدیریتی ، سرمایه گذاران نهادی

نویسندگان

محمود محسنی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک

مریم صابری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

نظام الدین رحیمیان

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک