بررسی تأثیر آزادسازی مالی بر توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه آسیایی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 738

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EME02_828

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393

چکیده مقاله:

نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند رشد و توسعه کشورها به حدی است که می توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه را در درجه کارامدی و کارایی نظام مالی آنها جستجو کرد. آزادسازی بازارهای مالی مقوله ای است که در چند دهه اخیر به دنبال مباحث جهانی شدن و ادغام مالی مطرح شده است، بطوریکه موج اخیر آزاد سازی مالی از اواسط دهه 90، باعث هجوم قابل توجه جریان های سرمایه بین کشورهای در حال توسعه شده است. در این مقاله به بررسی تأثیر آزادسازی مالی بر روی توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی 24 کشور در حال توسعه از جمله ایران طی دوره 2002-2011 پرداخته می شود و جهت برآورد اثرات نیز از تکنیک داده های پانلی استفاده می شود. براساس یافته های حاصله، تأثیر شاخص آزادسازی مالی بر توسعه بازارهای مالی منفی و بر رشد اقتصادی مثبت می باشد.

کلیدواژه ها:

آزادسازی مالی ، توسعه بازارهای مالی ، رشد اقتصادی ، داده های تابلوییطبقه بندی C33 ، F43 ، F36 : JEL

نویسندگان

سید علی پایتختی اسکوئی

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه اقتصاد، تبریز

رویا آل عمران

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه اقتصاد، تبریز

سارا حقیقت کاغذچیان

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه اقتصاد، تبریز