تدوین استراتژی با استفاده از ماتریس های SWOT SWOT,IE ,QSPMمطالعه موردی: مدیریت تعمیرات مجتمع گاز پارس جنوبی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,500

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EME02_126

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393

چکیده مقاله:

این مقاله ماحصل پژوهشی با عنوان «تدوین استراتژی مدیریت تعمیرات مجتمع گاز پارس جنوبی در راستای استراتژی کلان آن مجتمع» که مورد حمایت شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی بوده است. از نظر هدف و ماهیت، تحقیقی کاربردی و توصیفی است و از نظر داده ها، از نوع تحقیقات کیفی می باشد که به کمک جامعه آماری 25 نفری در قالب مصاحبه و پرسشنامه باز در مجموعه مدیریت تعمیرات مجتمع در قالب همکاری صنعت و دانشگاه به انجام رسید. در این پژوهش پس از بررسی و گردآوری اطلاعات اولیه در قالب چارچوب جامع تدوین استراتژی در مرحله شروع ابتدا بیانیه ماموریت تهیه شد و سپس در مرحله ورودی جهت شناخت بیشتر سازمان از ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی استفاده کردیم و در مرحله تطبیق یا مقایسه در جهت توازن قوت ها و ضعف های کلیدی و فرصت ها و تهدیدات استراتژیک از ماتریس سوات (SWOT) و ماتریس داخلی - خارجی (IE) بکار بردیم. در مرحله تصمیم گیری با بهره گیری از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) استراتژی های استخراج شده به شیوه ای عینی و بدون اعمال نظر شخصی مورد ارزیابی و قضاوت قرار دادیم. نتایج این پژوهش نشان داد مدیریت تعمیرات مجتمع گاز پارس جنوبی در موقعیت تهاجمی قرار دارد و می تواند از استراتژی های رشد و توسعه بهره گیرد.

کلیدواژه ها:

مدیریت تعمیرات مجتمع گاز پارس جنوبی ، ماموریت ، چارچوب جامع تدوین استراتژی ، ماتریس سوات (SWOT) ، ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)

نویسندگان

محمدتقی امینی

دانشیار دانشگاه پیام نور، ایران

علی ناصر سلیمانی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور

فریدون حیدری

کارشناس برنامه ریزی تعمیرات، ایران