تأثیر عناصر سنگین روی، مس و کادمیم بر تثبیت نیتروژن در گیاهان شبدر و بادام زمینی

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,652

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCEA02_172

تاریخ نمایه سازی: 3 فروردین 1386

چکیده مقاله:

نیتروژن یکی از عناصر غذایی ضروری برای رشد گیاهان است . کمبود این عنـصر بـه طـور گـسترده ای در کـشاورزی دنیـا باعث افت عملکرد محصولات زراعی شده است . نیتروژن ملکولی ) 4/5 ( N2 اتمسفر را تشکیل می دهد . در این مطالعه تأثیر عناصر سنگین روی، مس و کادمیم بر تثبیت بیولوژیک نیتروژن در گیاهان شبدر و بادام زمینی بررسـی شـد . تیمارهـا شـامل غلظت های 0 ، 20 ، 40 ، 60 ، 100 ، 150 و 250 میلی گرم بر کیلوگرم وزن خاک خشک عناصر روی و مس و غلظت های 0 ، 2 ، 4 ، 6 ، 10 ، 15 و 25 میلی گرم بر کیلوگرم وزن خاک خشک عنصر کادمیم به همراه یک تیمار شاهد بدون تلقیح باکتری و دارای کود اوره بود . بذرها در گلدان هایی با خاک لوم رسی سیلتی استریل شده، کشت شدند . پس از جوانه زنـی بـذرها، ایزوله های خالص تهیه شده از باکتری ها تلقیح شدند . در مرحله 2 برگی تیمارها اعمال شدند . سپس پارامترهای وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، میزان نیتروژن کل گیاه و تعداد برگ هر تیمار اندازهگیری شد و نتایج نشان داد که سـمیت عنصر کادمیم نسبت به روی و مس صدمه شدیدتری به این دو گیاه وارد آورد . افزایش غلظت عناصـر روی و مـس تـا 100 میلی گرم بر کیلوگرم خاک خشک باعث افزایش معنی دار ) P =0,05) پارامترهای اندازه گیری شـده نـسبت بـه تیمـار شـاهد شد .

نویسندگان

علی کشاورزی

دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد

عاطفه کشاورزی

دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ

داوود اخضری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی و من

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • کشاورزی، ع.، ا. لکزیان. 1381. تبیت ازت در گیاه بادام‌زمینی. ...
 • Chaudri, A. M., S. P. McGrath and K. E. Giller. ...
 • Chaudri, A. M., S. P. McGrath, K. E. Giller and ...
 • http ://WWW. nap _ edu/readingro om/bo O ks/bnf/chapter 1 .html ...
 • McGrath, S. P. 1994. Effects of heavy metals from sewage ...
 • Ryan, M. H., and J. F. Angus. 2003. Arbescular mycorrhizae ...
 • Saleh, M., and S. Al-Garni. 2006. Increased heavy metal tolerance ...
 • Witter, E. 1992. Heavy metal c oncentrations in agricultural soils ...
 • Witter, E. 1996a. Towards zero accumulation of heavy metals in ...
 • Yu, X., J. Cheng and M. H. Wong. 2004. Earthworm- ...
 • نمایش کامل مراجع