بررسی تأثیر عوامل مختلف بر ظرفیت باربری پی های مجاور هم

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 985

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEG-8-2_006

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1393

چکیده مقاله:

انتخاب ظرفیت باربری خاک مسئله مهمی است که در شرایط مختلف باید بررسی شود. در این مقاله، روش تحلیلی برای ارزیابی ظرفیت باربری نهایی پی های اجرا شده در مجاورت یک دیگر در فواصل مختلف پی ها از هم ارائه شده است. ظرفیت باربری پی های نزدیک هم بر اساس روش دیوار حائل مجازی و معادل قرار دادن نیروهای فعال و مقاوم وارد بر دیوار به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که ظرفیت باربری نهایی هر پی در نتیجه تداخل سطوح گسیختگی ایجاد شده زیر پی ها که به فاصله آن ها بستگی دارد، تغییر می کند. در تحقیق حاضر، تأثیر نوع خاک، عمق پی های اجرا شده در مجاورت هم و خاک مسلح شده بر ظرفیت باربریپی های مجاور هم بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که ظرفیت باربری پی های اجرا شده در مجاورت هم نسبت به پی های منفرد با توجه به شرایط، افزایش یا کاهش می یابد. هم چنین خاک مسلح شده، ظرفیت باربری پی های اجرا شده در مجاورت هم را نسبت به پی های منفرد واقع شده روی خاک های غیرمسلح افزایش می دهد و میزان افزایش به فاصله پی ها از هم بستگی دارد. در پایان، نتایج به دست آمده با نتایج تحلیلی، آزمایشگاهی و عددی که محققان دیگر ارائه کرده اند مقایسه شده و نتایج قابل قبولی به دست می آید.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مریم حق بین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، گروه عمران.