بررسی عناصراقلیمی معماری ایرانی بر پایة عناصر معماری خورشیدی ایستا به منظور کاربرد آن برای کاهش مصرف انرژی در خانه های مسکونی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5,942

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECB04_13

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1384

چکیده مقاله:

پیشنهاد این طرح تحقیقاتی این است که در صورت وجود ارتباط یا شباهتهایی در فضاهای اقلیمی خانه های سنتی ایرانی با عناصر معماری خورشیدی ایستا، استفادة مجددی از این عناصر به منظور کاهش مصرف انرژیهای تجدید ناپذیر در خانه های مسکونی فعلی بعمل آید. بدین منظوردر این تحقیق ابتدا کلیاتی در زمینة معماری سنتی ایران و عناصر اقلیمی خانه های سنتی مطرح می‌گردد و سپس از آنجائیکه کاربرد این عناصر از جهت طراحی خورشیدی مد نظر است مطالعه ای بر روی عناصر سامانه های خورشیدی ایستا نیز انجام می‌شود تا بتوان به اطلاعات لازمه در این زمینه دست یافت. پس از این آشنائی با معماری ایستای خورشیدی و عناصر اقلیمی معماری سنتی فرضیة وجود ارتباط و تطبیق بین عناصراین دو گروه مطرح می‌گردد. بنابراین برای آزمون و اثبات یا رد فرضیة مطرح شده تعدادی نمونه مطالعاتی انتخاب می‌شود با توجه با مطالعات اقلیمی و معماری در این طرح 4 شهریزد، شیراز، اردبیل و تبریز بعنوان مکانهای مناسب برای این مطالعات مد نظرقرار می‌گیرد. سپس از بین خانه های سنتی باقیمانده دراین4 شهر تعداد20 خانه گزینش شده تا فضاهای موجود در آن با عناصر موجود در معماری ایستای خورشیدی در راستای هم مورد مطالعه قرار گیرند. این مطالعه بر اساس مشاهده و مقایسه و تجزیه-تحلیل کالبدی و کمی وکیفی در فضاهای موجود صورت می‌گیرد. .

نویسندگان

ژاله صابرنژاد

دانشجوی دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات