تعیین سن و محاسبه پارامترهای رشد در ماهی کیجار بزرگ (Saurida tumbil) با استفاده از برش و تهیه مقطع از سنگ گوش در آب های ساحلی بندرعباس

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 866

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFAAI01_090

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1393

چکیده مقاله:

این بررسی به منظور شناخت ساختار سنی جمعیت ماهی کیجار بزرگ (Saurida tumbil) در آبهای ساحلی استان هرمزگان اجرا شد. تعداد 50 عدد ماهی از فروردین 1389 تا خرداد 1389 به مدت سه ماه جمع آوری گردید که از این تعداد سنگ گوش 48 نمونه جهت برش و تهیه مقطع از سنگ گوش استخراج و 40 نمونه از آن به روش برش سنگ گوش تعیین سن شدند. رابطه طول و سن ماهی بر اساس الگوی وون برتالانفی (Bertalanffy-Von) و به روش کمترین مجذورها محاسبه و به شرح زیر به دست آمد: (فرمول در متن مقاله)روابطه بین طول و وزن ماهی و رابطه طول کل و طول استاندارد ماهی محاسبه گردید. مرگ و میر کل از طریق رابطه سن با لگاریتم طبیعی فراوانی ماهی محاسبه گردید (z=0.454). مقدار b بدست آمده از رابطه طول چگالی – وزن با مقدار 802/2 نسبت به نسبت به ضریب 3 از اختلاف معنی داری برخوردار نبوده و این ماهی در گروه ماهیان با رشد ایزومتریک (همگن) قرار می گیرد.

نویسندگان

محسن نیرومند

دانش آموخته کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

بیژن رجبی

دانش آموخته کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

عیسی کمالی

عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

مازیار یحیوی

عضو هیات علمی گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس