تعیین سن ماهی کواتر مواج (Sphyraena putnamae) با استفاده از برش سنگ گوش

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 781

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFAAI01_077

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1393

چکیده مقاله:

این تحقیق به منظور تعیین سن ماهی کوتر مواج (Sphyraena putnamae) در آبهای ساحلی شهرستان بندرعباس انجام گردید. نمونه برداری از آبان 1385 تا آبان 1386 به طور ماهانه صورت گرفت، جمعاً از 182 عدد ماهی سنگ گوش استخراج و 133 نمونه به روش برش سنگ گوش تعیین سن شدند. توزیع فراوانی نسبت مقاطع سنگ گوش های دارای حاشیه مات و شفاف نشان داد که هر حلقه رشد مات و شفاف در طول یکسال تشکیل می گردید. رابطه طول و وزن ماهی برابر W=0/008L 2/9009 محاسبه شد و رابطه طول و سن ماهی بر اساس الگوی وون برتالانفی و به روش حداقل مجذورها محاسبه و به صورت زیر به دست آمد: Lt=205/01 (1-e(-0/0849(t+0/725)

نویسندگان

مهدی کمالی

کارشناس ارشد شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

فلورا محمدی زاده

عضو هیات علمی گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

مازیار یحیوی

عضو هیات علمی گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

عیسی کمالی

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس