تعیین سمیت حاد آمونیاک در بچه تاسماهیان ایرانی (Acipenserpersicus) تحت شرایط آزمایشگاهی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 727

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CFAAI01_073

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1393

چکیده مقاله:

در این پژوهش اثر سمیت حاد آمونیاک برای بچه تاسماهی ایرانی با میانگین وزنی 1 تا 3 گرمی در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. آزمایشات در 6 تیمار و سه تکرار و با تعداد 10 قطعه ماهی با روش آب ساکن به مدت 96 ساعت اجرا شد. یک گروه هم به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. هر گروه از ماهی ها در معرض غلظت های مختلفی از آمونیاک کل (0، 5/2، 9/13، 18 و 25 میلی گرم در لیتر) قرار گرفتند. تحت شرایط ثابت دما و pH، درصد تلفات و علائم مسمومیت ثبت گردید.لازم به ذکر است که با توجه به آزمایش های انجام شده، نمودارهای تعیین LC50 با استفاده از برنامه های نرم افزاری Excel و روش تحلیل آماری Probit Analysis رسم گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بنابراین با استفاده شیب رگرسیون و منحنی درصد تلفات غلظت نیمه کشنده آمونیاک کل در 24، 48، 72 و 96 ساعت به ترتیب 6033/12، 8218/9، 0038/8 و 3708/6 میلی گرم در لیتر به دست آمد. همچنین حداکثر غلظت مجاز (MATC) و (LOEC) با توجه به مقدار LC50 برای بچه تاس ماهی ایرانی محاسبه شد.

نویسندگان

الهام السادات بنی هاشمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

حسین خارا

انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، رشت

ذبیح اله پژند

انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، رشت

رهاننده

انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، رشت