بهینه سازی فرآیند بیولیچنگ کنسانتره کالکوپیریتی مس با باکتریهای ترموفیل

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,874

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SHEMRI07_023

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1385

چکیده مقاله:

مجتمع مس، سالیانه حدود ١٤٠ هزار تن مس کاتد تولید می کند، که خالص ترین مس ممکن با خلوص ٩٩/٩٩ درصـد است . در تولید مس آندی به روش پیرومتالورژی که با ذوب کردن کنسانتره مس و احیای آن انجام می شود، مقادیر بسیار زیادی گاز دی اکسی د گوگرد منتشر می شود، استفاده از فرآیند بیولیچنگ مخزنـی جهـت استحـصال مـس از کنـسانتره واحـد تغلـیظ مجتمع مس سرچشمه، روش مناسبی جهت کاهش آلودگی محیط زیست منطقه و کاهش هزینه های تولیـد مـی باشـد . در ایـن مقاله باکتری اسیدیانوس بریرلی که قبلا از معدن مس سرچشمه جداسازی شده بود، با کنسانتره کالکوپیریتی در محیط کـشت 9k سازگار گردید . آزمایشها ی سازگاری در یک راکتور هوابالابر با درصد جامد ١٥ تا ١ درصد انجام شدند . و در نهایت با استفاده از طرحهای آزمایشی دو متغیره در چند سطح، تاثیر دانسیته پالپ و دما در میزان بازیابی مورد بررسی قرار گرفت . نتایج آزمایشها نشان داد که، با استفاده از باکتریهای اسیدیانوس بریرلی، حداکثر ٨٥ در صد مس موجـود، در مـدت زمـان ١٢٠ سـاعت بـا ١٠ درصد جامد و دمای ٧٥ درجه سانتیگراد، از کنسانتره وارد فاز محلول گردید و هنگامی که میزان درصد جامد بـه %١٥ افـزایش داده شد، بیشترین میزان بازیابی مس ) %)٨٠ از کنسانتره در دمای ٧٠ درجه سانتیگراد در زمان ماند ١٠ روز بدست آمد .

نویسندگان

ریحانه قاضی

دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دا

محمد رنجبر

دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی، گروه مهندسی معدن

زهرا منافی

واحد تحقیقات هیدرومتالور ژی، امورتحقیق وتوسعه، مجتمع مس سرچشمه