چارچوبی برای مدیریت فعالیتهای پژوهشی مبتنی بر سامانه مدیریت زنجیره تامین

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,760

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCMIS01_081

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1385

چکیده مقاله:

از آنجائیکه ، از اهداف عمده مراکز تحقیقاتی، تبیین ، اجرا و به بار نشانیدن فعالیتهای تحقیقاتی در سطوح مختلف (بنیادی ، راهبردی، کاربردی ) است، مدیریت بهینه این فعالیتها می طلبد که از محمل مناسبی جهت به کارگیری درست و به هنگام فرآیندهای ضروری استفاده شود. هرچند تا به اکنون رویکردهای فرآیند - نگر گوناگونی برای مدیریت فعالیتهای پژوهشی ، در قالب مدیریت نیازمندیها، مدیریت منابع، مدیریت خواسته ها ( یا اهداف) و مدیریت نیازهای کاربران، پیشنهاد شده، معذالک این رویکردها به تنهایی قادر به پاسخگویی شرایط حاکم بر یک سازمان پژوهشی نبوده ، ضمن آنکه استفاده شفاف و بلاواسطه از این رویکردها، به خاطر پیچیدگی پارامترهای مربوطه، در بسیاری موارد با اشکال مواجه می شود. این مهم ایجاب می نماید تا بستری یکپارچه جهت استفاده از دیدگاه ها و رویکردهای موجود ، به گونه ایکه تک تک آنها در جایگاه زمانی – مکانی مناسب قابل استفاده باشند، بوجود آید. در ارتباط فوق، بر آن شدیم تا از سامانه مدیریت زنجیره تامین (SCM)، که پیشتر به طرز فعالی در بنگاههای کسب و کار به کار گرفته شده، بهره جوییم. در اینجا، مراحل مورد نظر در پژوهش به منوالی مشابه با مراحل مدیریت زنجیره تامین ( طرح ، منبع، ساخت، تحویل و بازگشت) در نظر گرفته شده است، به گونه ایکه در هر مرحله برخی از نیازهای سازمان پژوهشی پوشش داده می شود. به تعبیری ، اساس چارچوب پیشنهادی، نگاه به نیازهای فضای پژوهش از منظرمراحلی است که در فوق به آن اشاره گردید. بدینصورت که در مرحله "طرح (Plan) "، خواسته ها ( یا اهداف)، خصیصه های پروژه ها و منابع تحقیقاتی مورد نیاز، به گونه ایکه در فرآیند طراحی اعمال پذیر باشند، شناسایی و تبیین می گردند. آنگاه ، در مرحله "منبع (Source) "، نیازها، ابزارها و خدمات تحقیقاتی مطروحه در سازمان های مربوطه شناسایی گردیده و ضمن تعیین معیارهای نظارتی ، روابط میان این اقلام مشمول ارزیابی و نهایتا اصلاح ( یا بهبود) قرار می گیرد. این امر در قالب دریافت خواسته ها ( یا اهداف) ی تحقیقاتی سازمان، ارزیابی این خواسته ها و در پایان ارجاع آنها به بخش های تحقیقاتی مربوطه، و در کنار آن، بودجه بندی و تصویب اعتبار مورد نیاز برای انجام فعالیت مورد نظر صورت می گیرد. در مرحله"آمادن (Make) "، گام های اجرایی شامل زمانبندی فعالیتهای مورد نیاز از تولید ایده پژوهشی گرفته تا آزمایش، ارائه و تحویل نهایی خروجی ها، تعریف گردیده و سنجش سطوح کیفی مستندات و خروجی های هر مرحله و نیز سنجش کارایی کارکنان با توجه به قابلیتهای مورد انتظاردر فعالیت مربوطه صورت می گیرد. بعبارتی دیگر، بازنگری های لازم در تعریف فعالیتهای تحقیقاتی از منظر کیفیت و با هدف افزایش کارایی، در این مرحله محقق می شود. در مرحله"تحویل(Deliver)"، درخواستهای مربوط به بخشهای تحقیقاتی مختلف سازمان دریافت شده و ضمن تشکیل پایگاه داده ای از نیازها و اولویتهای تحقیقاتی این بخش ها (درون سازمانی یا برون سازمانی) و ابزارها و منابع سازمانی موجود، نگاشت مناسبی از اطلاعات فعال در پایگاه مربوطه بر روی فضای مربوط به درخواست کنندگان و یا مشتریان صورت می گیرد. در مرحله "بازگشت (Return) " نیز، با توجه به اشاراتی که از بخشهای تحقیقاتی و مجریان مربوطه دریافت می شود، اشکالات و نواقص احتمالی مشخص گردیده ، متعاقبا اقدام مقتضی جهت رفع آن و به دنبال آن پشتیبانی های لازم برای تضمین عملکردهای آتی بوقوع می پیوندد. جهت روشن ساختن توانمندی های چارچوب پیشنهادی،کاربرد آن دریک سازمان پژوهشی IT ، در قالب نمونه ای عملی به بحث و بررسی گذارده می شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مریم طایفه محمودی

گروه مهندسی دانش و سیستمهای هوشمند، پژوهشکده فناوری اطلاعات، مرکز ت

کامبیز بدیع

گروه مهندسی دانش و سیستمهای هوشمند، پژوهشکده فناوری اطلاعات، مرکز ت

محمود خراط

گروه مهندسی دانش و سیستمهای هوشمند، پژوهشکده فناوری اطلاعات، مرکز ت

سوگل بابازاده خامنه

گروه مهندسی دانش و سیستمهای هوشمند، پژوهشکده فناوری اطلاعات، مرکز ت