نتایج موفقیت آمیز به کارگیری مهندسی ارزش در سیستم نگهداری حوضچه استغراق سد کارون 3 روش های اجرا و مدیریت پروژه در مهندسی سنگ

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 755

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRMC03_147

تاریخ نمایه سازی: 15 بهمن 1385

چکیده مقاله:

کشورهای در حال رشد برا ی تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی خویش مجبورند برنامه های عمرانـ ی عظیمی همچون پروژه ها ی سد ساز ی را به اجرا در آورند، که ا ین بار سنگ ینی بر دوش منابع مـال ی و سایر منابع خواهد گذاشت، به هم ین علت بررس ی مجدد اقدامات احتمال ی به منظور کاستن هز ینـه هـا ی اجرایی و کاهش زمان ساخت ضرور ی م ی باشد . در این چ ارچوب مطالعات کوتاه مدت مهندسی ارزش با تکیه بر ت یم چند رشته ا ی و پ یشنهادات خلاقانه م ی تواند در ا ین مـوارد راهگـشا باشـد . در مطالعـات مهندسی ارزش تلاش م ی شود هزینه های غیر ضروری طرح، شناسایی شده و بـا تـشو یق خلاقیـت و هم افزایی کارشناسان در کارگاههای مهندسی ارزش راه حل های خلاقانه برای حـداقل کـردن هزینـه های غیر ضروری و ارتقاء کارکرد پروژه مورد ن ظـر ارایـه گـردد . در چـار چـوب مطالعـات مهندسـ ی ارزش پروژه بررسی مجدد سیستم نگهدار ی سنگ حوضچه استغراق سد کارون 3 با استفاده از ا یـ ده های مطرح شده تعداد انکرها ی ت یپ M ، K و A بـه ترتیـب از 7153 ، 320 ، 3925 بـه 4398 ، 120 ، 3467 عدد کاهش یافت و با توجه به شاخص ارزش محاسـبه شـده در حـدود 14 درصـد صـرفه جـو یی در هزینه کل احداث حوضچه آرامش به دست آمد .

نویسندگان

مرجان بشیری

کارشناس ارشد استخراج معدن، دانشگاه تربیت مدرس تهران

محمدحسین بصیری

دکترای اقتصاد معدن، عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • عرب، د، امامی، ک، محمودی مقدم، م، بروجردی، م؛ آشتی ...
  • جبل عاملی، م. قوامی فر، ک. عبایی، م، (1383)، "جایگاه ...
  • خوش برش، (1382)، "سد و نیروگاه کارون 3 حفاری و ...
  • ویتکه؛ (1381)، "مجموعه گزارشات بررسی مجدد سیستم نگهداری سنگ حوضچه ...
  • . Thiry, M; (1997), "Value Management Practice Project"'; Management Institute, ...
  • . Zimmerman, Larry. W: (1999), "Value Engineering _ Practical Approach ...
  • نمایش کامل مراجع