تست عایقی در محل بر روی پست 400GIS کیلوولت

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 481

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSC28_253

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1393

چکیده مقاله:

بهره‌گیری از پست‌های فوق توزیع GIS در مناطق پرتراکم شهری رواج گسترده‌ای در سطح دنیا یافته است. به منظور کاهش احتمال بروز اشکال در طول مدت زمان بهره‌برداری از پست، با انجام برخی تست‌های عایقی نظیر تست ولتاژ پایداری فرکانس قدرت و ولتاژ ضربه صحت عملکرد عایقی آن را پیش از راها‌ندازی مورد تایید قرار می‌دهند.در این مقاله در مورد چگونگی انجام تست ولتاژ پایداری فرکانس قدرت بر روی پست 400GIS کیلوولت شیخ بهایی تهران با استفاده از مجموعه فشارقوی مجهز به ترانس قدرت و نتایج حاصل از آن بحث شده است. بررسی نتایج تست نشان می‌دهد که این آزمون در هر سه فاز با موفقیت انجام شده است

کلیدواژه ها:

تست‌های عایقی در محل ، پست GIS ، ترانس‌های تست ، تست ولتاژ پایداری فرکانس قدرت

نویسندگان

داود انارکی اردکانی

مرکز مهندسی فشارقوی جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت تهران،ایران

جعفر جعفری بهنام

مرکز مهندسی فشارقوی جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت تهران،ایران

علی رضا امیدخدا

مرکز مهندسی فشارقوی جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت تهران،ایران