تعیین میدان تنش ها و جابجائی ها در محیط اطراف سازه های زیرزمینی با استفاده از روش بدون مش گالرکین

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,662

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRMC03_014

تاریخ نمایه سازی: 15 بهمن 1385

چکیده مقاله:

از منظر ر یاضی در طب یعت بر هر پد یده ای یک مع ادله د یفرانسیل حاکم است . بـر رفتـار مکـ انیکی محیط اطراف فضاها ی ز یر زم ینی ن یز یک معادله د یفرانسیل حاکم است . با حل ا ین معادله ، م یـ دان جابجائی ها و تنش ها در هر یک از نقاط توده سنگ اطراف فضا ی ز یـ ر زم ینـ ی مح اسـبه شـده و برای تحل یل پا یداری سازه مورد استفاده قرار می گیرد . در این مقاله نحـوه فرمـول بنـد ی و حـل معادله دیفرانسیل حاکم بر رفتار الاستو استاتیک توده سنگ و محاسبه جابجائ ی ها و تنش ها در نقاط مختلف مح یط سازه با استفاده از روش بدون مش گالرک ین توضیح داده شده اسـت . سـپس برای ارز یابی روش بدون مـش گـالرک ین بـا در نظـر گـرفتن یـ ک مثـال و بـا اسـتفاده از برنامـه کامپیوتری ته یه شده بر مبنا ی روش فوق الذکر ، م یدان تنش ها و جابجـائ ی هـا محاسـبه شـده و نتایج حاصل با روش المان محدود مقا یسه شده است . نتـایج حاصـل از دو روش خیلـی بـه هـم نزدیک می باشد و بیانگر این است که روش بدون مش گالرکین علاوه بـر مزایـای خـاص خـود از دقت خیلی بالائی نیز برخوردار است

کلیدواژه ها:

روش بدون مش گالرکین ، روش المان محدود ، توزیع تنش ها ، تونل

نویسندگان

حسین میرزائی نصیرآباد

دانشجوی دکتری استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود

رضا خالوکاکائی

استادیار دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

بهروز حسنی

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود

نادر فردین

استادیار دانشکده معدن دانشگاه تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • T. Belytschko, Y. Krongauz, D. Organ, M. Fleming, P. Krysl, ...
  • S. Li, W.K. Liu, Meshfree and particle rethods and their ...
  • J. Bonet, B. Hassani, L.-T. Lok, S. Kulasegaram, Corrected smooth ...
  • th ACME Annual Conference, 1997. ...
  • T. Belytschko, Y.Y. Lu, L. Gu, Element-free Galerkin methods, Int. ...
  • نمایش کامل مراجع