سریعترین حالتهای چرخشی در هسته های زوج - زوج اسمیوم

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,495

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC85_200

تاریخ نمایه سازی: 13 بهمن 1385

چکیده مقاله:

سریعترین حالتهای چرخشی در هسته های نوترون غنی 190 Os و 188 Os با استفاده از واکنش ناکشسان شدید 82 Se+ 192 Os با انرژی پرتابـه با انرژی پرتابـه به دست آمدند . هدف 190 Os بقدر کافی ضخیم است ) ) >50 mg/cm 2 تا تمام هسته های به وجود آمده را در محدوه هدف متوقف کند، و باعث کاهش پهن شـدگی گـذارهای آشکارسـاز 40 به دست آمدند که تشکیل شده بـود از GASP گاما به دلیل جابجایی دوپلری گردد . پرتوهای گامای گسیل شده از هسته های برانگیخته با استفاده از آرایه ژرمانیوم CSS و 80 بلور آشکارساز BGO ، که تقریباّ یک کره 4π در پیرامون هدف را تشکیل می دادند . با استفاده از ماتریس های 2 و 3 بعدی که بطور نرم افـزاری برای پرتوهای گا ما تشکیل شده بودند و نشان دهنده همزمانی بین پرتوهای گاما برای هر یک از هسته ها بودند ، الگوی وااپاشی ترازهـای برانگیختـه بـرای هـسته هـای 190 Os 188 Osتا اسپینهای بالا (I =22) برای اولین بار به دست .آمدند

نویسندگان

سعید محمدی

گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، فریمان