سنتز نانو ذرات چند بلوری ZnO در دمای پایین

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,380

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC85_112

تاریخ نمایه سازی: 13 بهمن 1385

چکیده مقاله:

اکسید روی با پهنای باند وسیع، بعنوان یکی از اعضاء مهم خانوادة عناصر نیمه رسانای II-VI می باشد که مورد مشاهدات آزمایشگاهی قرار گرفته است . این ترکیب یکی از مواد با اهمیت و دارای کاربردهای گسترده درحسگرهای حالت جامد ، واریستور، دستگاههای امواج صوتی سطحی ، الکترودهای رسانای شفاف، باطریهای خورشیدی ، صنایع نور ماوراء بنفش و آبی و غیره ، است . در این مقاله برای بررسی خواص ذرات نانو اکسید روی از تکنیکهای انکسار پرتو ایکس ، تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف نگاری جذبی ماوراء بنفش استفاده شده است . انکسار پرتو ایکس تأیید کننده ساختار ورتزایت هگزاگونال چند بلوری برای ذرات نانو اکسید روی می باشد . تأ ثیر دمای بازپخت روی اندازه دانه ها توسط تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف نگاری جذبی ماوراء بنفش مورد بررسی قرار گرفته است . در این تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که در دمای بازپخت پائینتر ذرات نانوی ریزتری تهیه میگردد .

نویسندگان

عزیز دهپور

گروه شیمی ، دانشکده علوم و مهندسی ، دانشگاه امام حسین ( ع )- تهران

پرویز حسینخانی

گروه فیزیک ، دانشکده علوم و مهندسی دانشگاه امام حسین ( ع )- تهران