مدلبندی آماری کریستال Ce(Pd1-xCux)3

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,036

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC85_014

تاریخ نمایه سازی: 13 بهمن 1385

چکیده مقاله:

ب ا استفاده از یک مدل آماری، تعداد همسایه های اتم Ce در ترکیب Ce(Pd1-xCux)3 برای غلظتهای مختلف محاسبه شد . در این محاسبه با توجه به فرض همگنی کامل، تعداد همسایه های Ce در یک راس مکعب، به عنوان یک متغیر تصادفی در نظر گرفته شده و نتایج این محاسبه برای بررسی اندازه گیری تجربی مقاومت الکتریکی این آلیاژها مورد استفاده قرار داده شده است .

نویسندگان

محبوبه هوشیار

گروه فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی اوین تهران