مطالعه اثر برهم کنش های پیوندهیدروژنی بر تانسورهای شیب میدان الکتریکی هسته اتم های 17 O و 14 N در ساختار کریستالی تیمین به روش محاسباتی نظریه تابعی چگالی

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,596

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC85_011

تاریخ نمایه سازی: 13 بهمن 1385

چکیده مقاله:

تاثیر برهم کنش های پیوندهیدرژنی بر ت انسورهای شیب میدان الکتریکی هسته های 14 N و 17 O در ساختار کریستالی تیمین به روش محاسباتی نظریـه تـابعی چگـالی مـورد مطالعه قرار گرفت . برای این منظور یک مجموعه پنج مولکولی با داده های کریستالوگرافی اشعه ایکس آماده شد تا تاثیرات برهم کنش های پیوندهیدروژنی بر روی مولکـول مرکزی لحاظ گردد . برای انجام محاسبات از روش B3LYP و مجموعه پایه 6-311++G** استفاده شده است . نتایج محاسـبه شـده ح کایـت از آن دارنـد کـه مولکـول مرکزی در ساختار پنج تایی با دو نوع برهم کنش پیوندهیدروژنی ) N-H…O و ) C-H…O درگیر می باشد . برهم کنش قوی N-H…O بر تانسورهای شیب میدان الکتریکـی هسته های O -2 ، N -1 و N -3 تاثیر عمده ای دارد و برهم کنش C-H…O نیز بر تانسور شیب میدان الکتریکی هسته O -4 تاثیر می گذارد .

نویسندگان

محمود میرزائی

بخش شیمی، دانشگاه تربیت مدرس

ناصر هادی پور

بخش شیمی، دانشگاه تربیت مدرس

محمدرضا ابوالحسنی

بخش فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس