استفاده از معادلات حالت SAFT در تعادلات فازی و تخمین خواص سیالاتی مواد دارای کاربردهای صنعتی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,441

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC10_612

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1385

چکیده مقاله:

استفاده از ترمودینامیک آماری مانند معادلات حالت SAFT برای تخمین تعادل فازی و خواص سیالاتی مواد مختلف کاربرد فراوانی یافته است و بسیاری از مواد که با تئوریهای کلاسیک قابل ارزیابی دقیق نبوده اند، با استفاده از این معادلات به نتایج قابل قبولی دست یافته اند . در این تحقیق با معرفی معادلات اصلی SAFT و ارایه اصلاحات انجام یافته بر روی معادلات اصلی، خواص بحرانی آب و دی اکسید کربن ( مواد قطبی ) و متان و اتان و هگزان ( ترکیبات غیر قطبی ) و ترکیبات بنزن،تولوئن وپارازایلن ) ) BTX با استفاده از پارامترهای فابل تنظیم معادلات SAFT تخمین زده شده و با نتایج تجربی مقایسه می گردد . همچنین فشار بخار اشباع دو ماده متانول و اتانول با استفاده از پارامترهای معادله فوق تخمین زده شده و با نتایج تجربی مقایسه می گردد . نتایج حاکی از آ ن است که معادلات حالت SAFT برای مواد ذکر شده در مقایسه با سایر معادلات حالت در جه سوم تخمین دقیقتری از خواص فراهم می نماید و برای سایر مواد هم گروه این ترکیبات قابل تعمیم و استفاده می باشد . برای دمای بحرانی انحراف نتایج تخمینی و داده های تجربی در حدود 4/5 درصد می باشد . انحراف نتایج فشار بحرانی در حدود %3/9 و برای وزن مخصوص بحرانی در حدود 4/4 درصد می باشد .

نویسندگان

علی علیزاده اوصالو

واحد محیط زیست امور HSE پتروشیمی تبریز

علیرضا طباطبائی نژاد

دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی سهند تبریز

سیروس شفیعی

دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی سهند تبریز